Rien Overvest

Foto van Rien Overvest

Rien Overvest was ruim 35 jaar vrijwilliger bij verschillende organisaties. Hij was in de jaren ‘80 penningmeester bij Peuterspeelzaal, Humpy in Langbroek. Naast zijn betaalde werkzaamheden als accountant bij zijn eigen accountantsbureau was de heer Overvest van 1984 tot 1990 penningmeester bij Sportvereniging Langbroek. Sportvereniging Langbroek (SVL) is een OMNI-vereniging met diverse afdelingen sport zoals de afdeling voetbal, gymnastiek, tennis en volleybal.Ook is de heer Overvest medeoprichter van de Sportstichting Langbroek (SSL).

Het doel van de stichting is het realiseren en exploiteren van sportaccommodatie in Langbroek. Vanaf 1990 tot 2022 was hij penningmeester voor de Sportstichting Langbroek. Vanuit deze functie heeft de heer Overvest zich in de jaren 2009 t/m 2011 hard gemaakt voor de ontwikkeling van het huidige sportcomplex in Langbroek. Mede door zijn rol tijdens de onderhandelingen voor het sportcomplex, is het gelukt om in 2009 te starten met het bouwen van een prachtig nieuw sportpark. Het eigendom van het sportpark werd in 2011 overgedragen aan Sportstichting Langbroek en deze stichting zorgt al vele jaren voor het volledige beheer en exploitatie van het gebouw en het terrein.

Er is veel waardering voor de wijze waarop de heer Overvest zich decennia lang geheel belangeloos inzet voor sportverenigingen in Langbroek. Hij staat bekend om zijn tomeloze inzet, zijn humor en trouw. Op zijn financiële deskundigheid kon men altijd vertrouwen. Ook onder moeilijke (privé)omstandigheden heeft hij zich altijd ingezet, hij heeft een sporthart van goud en is een voorbeeld voor vele anderen.