Arie van Vliet

Gemeenteraadslid voor de PCG

Foto Arie van Vliet

Contactgegevens

E-mail: a.vanvliet@pcgwijkbijduurstede.nl
Website: Website PCG Wijk bij Duurstede

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • directeur/eigenaar Arelki Beheer BV
  • directeur/mede-eigenaar Vakgarage De Kruijf B.V. 
  • directeur/mede-eigenaar VK Lease B.V.

Onbetaald:

  • hulpkoster Oud Gereformeerde gemeente Langbroek (kerk)

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Nadat ik mijn studie had afgerond had ik ’s avonds tijd over, aangezien bank hangen niks voor mij is ben ik bij de  PCG actief geworden, eerst in het bestuur en sinds 2018 ook als raadslid. Juist bij de PCG omdat dit een lokale partij christelijke partij is, en ik mij thuis voelde op onderwerpen zoals zondagsrust, goede financiële huishouding  en de visie op een leefbaar, werkbaar en vitaal buitengebied. Graag draag  ik een steentje bij aan onze mooie gemeente!  

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

De hoofdmoot van mijn rol als fractielid is duurzaamheid. Waarbij ik mezelf elke keer af vraag: Hoe zijn we een goede rentmeester? Hoe verlagen we samen ons energiegebruik? Hoe kunnen we op een goede manier gebruik maken van duurzame bronnen?  En hoe houden we de samenleving aangesloten. Dit onderwerp raakt echt elke burger en het werkt op alle beleidsterreinen door. Echt een uitdaging om in een veranderende wereld, waarbij iedere dag innovaties en nieuwe inzichten zijn verstandige keuzes te maken!

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Als ik eenmaal slaap ben ik niet snel wakker te krijgen, maar voor een goed ontbijt op bed ben ik wel te porren.