Sybren van der Velden-Walda

Fractievoorzitter van de VVD

Foto van Sybren van der Velden

Contactgegevens

E-mail: svanderv@xs4all.nl
Website: VVD Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • hoofdinspecteur van politie
  • Eigenaar/bestuurder WaVe woondiensten en woonveiligheid

Wat is voor jou de reden geweest om raadslid te worden? En waarom juist van de fractie waarvan je lid bent?

Na een bestuursperiode van 10 jaar waarin ik secretaris en voorzitter was van de VVD afdeling Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek en voorzitter van het Lokaal netwerk Kromme Rijnstreek (afdelingen Wijk bij Duurstede-Cothen-Langbroek-Bunnik-Houten), was  ik in 2017 klaar om de overstap te maken naar de politiek. Eerst als steunfractielid en daarna als lijsttrekker en fractievoorzitter. Ik ben een liberaal in hart en nieren, de 5 beginselen van het Liberalisme : vrijheid, verantwoordelijkheid,  verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn voor mij een levenswijze op persoonlijk vlak maar ook als politieman, het beroep dat ik uitoefen.  

Welke onderwerpen hebben vooral jouw belangstelling en waarom?

Alle onderwerpen die voor onze inwoners van belang zijn hebben mijn belangstelling. Dat is ook mijn taak als fractievoorzitter en voor die inwoners ben ik de politiek in gegaan. Binnen de fractie hebben we de onderwerpen/portefeuilles verdeeld met achter elk fractielid een steunfractielid ter ondersteuning en het opdoen van kennis van ervaring. Ik heb de portefeuilles/onderwerpen economie, openbare orde &veiligheid, verkeer en vervoer, regisseren op meedoen, meedenken en meesturen (burgerparticipatie) en regionale samenwerking.  

Waar kunnen we  jou voor wakker maken en waarom?

Dat is een gevaarlijke vraag en ik spreek uit ervaring. Toen ik ooit de collega’s van één van mijn teams antwoordde op deze vraag met : “een frikandel speciaal”, duurde het niet lang of men stond ’s nachts om 03.00 uur aan mijn deur thuis met…… een frikandel speciaal. Uiteraard heerlijk verorberd en weer gaan slapen. Maar het geldt nog steeds. Daar kan ik echt van genieten.