De onderzoeken naar bodemverontreiniging Ossenwaard Cothen

1. Het onderzoek van de bodem heeft plaatsgevonden bij:

  • een paar woningen aan de Ossenwaard
  • een bedrijfsperceel
  • en onder de openbare weg.

Daaruit kwam deze uitkomst. In de grond en het grondwater bij Ossenwaard 2A, 5 en 5.0001 (bedrijfsperceel) zit de schadelijke stof PER.

2. Ook zijn er luchtmetingen geweest in een paar woningen

Waar risico’s waren, zijn deze weggenomen door maatregelen te nemen. Met deze maatregelen is de luchtkwaliteit in de woning(en) nu in orde. Ieder half jaar houden we die luchtmetingen. Dat is nodig om te controleren hoe de lucht in de woningen is.

De verontreiniging is na 2011 ontstaan. Wanneer precies is niet duidelijk. Er zijn twee gebieden waar PER in de grond is gekomen. Het gaat hier om de Ossenwaard 2a. En ook om de straatgoot ten zuiden van de openbare weg. Dit is in de buurt van Ossenwaard 5/5.0001 (woning/bedrijfsperceel).

In de Wet bodembescherming staat welke stoffen niet in de bodem thuishoren. PER is daar een van.