De risico's van de bodemveront-reiniging Ossenwaard Cothen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over de risico's van de bodemverontreiniging.

De bodemverontreiniging is in of in de buurt van een paar stukken grond. Het gaat hier om Ossenwaard 2A, 5, 5.0001 (bedrijfsperceel), 7 en onder de weg.

Bij een aantal woningen meet een apparaat twee keer per jaar de binnen-lucht. De resultaten zijn goed.

Deze vraag gaven we door aan het drinkwaterbedrijf Vitens. Vitens heeft op verschillende plekken in de wijk het kraanwater getest. Deze resultaten zijn goed. Hierdoor is er geen vermoeden dat hier PER-verontreiniging in het drinkwater zit.

De verontreinig in de bodem zit tot een diepte van ongeveer 10 meter onder het maaiveld. Het drinkwater komt diep uit de grond. Er zit een kleilaag boven, die het drinkwater beschermt. Een kleilaag scheidt de verschillende grondwaterlagen. Daarom verwachten we, dat de drinkwaterwinning in Cothen niet in gevaar is.

De provincie heeft de taak te zorgen voor een goede bescherming van de drinkwaterwinning.

PER is in kleine hoeveelheden al goed te ruiken (scherpe, zoete geur). Ruikt u PER? Dat betekent niet dat uw gezondheid in gevaar is. Dit zijn de algemene gevolgen:

Als er veel PER in de lucht zit, kan dat irritatie geven aan de ogen. En ook aan de bovenste luchtwegen (neus, keel en mond).

  • Het inademen van hoge hoeveelheden PER kan kleine gevolgen hebben op het centraal zenuwstelsel. U kunt bijvoorbeeld minder goed uw aandacht ergens bij houden en reageert langzamer.
    Ademt u de PER niet meer in? Dan verdwijnen deze gevolgen weer.
  • Is iemand lange tijd veel in contact met PER? Dan kan dat gevolgen hebben op het zenuwstelsel, maar ook op lever en nieren. Dat bleek bij mensen die met PER werkten.

De woningen Ossenwaard 2A, 2B en 2C kregen een nieuwe drinkwaterleiding. Bij de woning Ossenwaard 2A was er namelijk veel uitdamping uit de bodem in de woning. Ook andere maatregelen waren hier nodig. Nu is de luchtkwaliteit hier in orde. Een meetapparaat controleert dit.

Bij de woning ernaast was de uitdamping laag. Hier waren geen maatregelen nodig tegen uitdamping.

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat verderop in de buurt PER uitdampt uit de bodem. Als dat wel het geval is, dan gaan we praten met de betrokken bewoners.

Van kinderen is bekend dat ze gevoeliger zijn voor de gevolgen van PER. Dat komt door hun ontwikkelende zenuwstelsel. Kinderen horen daarom tot de gevoelige groepen.

In het maken van de gezondheidskundige grenswaarden is rekening gehouden met de gevoelige groepen. Uit vervolgonderzoek blijkt dat voldaan wordt aan deze grenswaarde. Kinderen en andere gevoelige groepen lopen geen gezondheidsrisico’s.