Wat gebeurt er nu het onderzoek in de bodem klaar is?

Het onderzoek in de bodem geeft aan hoe groot en waar de verontreiniging is. In het saneringsplan staan de maatregelen die nodig zijn om de vervuiling aan te pakken. Ook staat erin hoe dat gaat gebeuren.

De Uitvoeringsdienst heeft namens de provincie een besluit genomen op het saneringsplan. Dit besluit staat op overheid.nl, samen met saneringsplan. En u kunt het inzien.  

Hoe kan ik het resultaat van het bodemonderzoek inzien?

Vraag het rapport van het onderzoek aan bij de gemeente of de Omgevings-dienst regio Utrecht (ODRU). Mail daarvoor naar:

Of lees de samenvatting van het rapport (pdf, 880 KB) Het saneringsplan (pdf, 466 KB) Het besluit (pdf, 518 KB)