Verkeersroutes en overlast voor omwonenden

Is de omgeving nog wel goed bereikbaar voor nood- en hulpdiensten?

Alle omliggende panden en woningen blijven altijd bereikbaar en toegankelijk bereikbaar voor nood-en hulpdiensten (politie/ brandweer/ ambulance. Zij zijn ook op de hoogte van de omleidingen, zodat bij een eventuele uitruk geen verwarring ontstaat over de aanrijroute.

Hoe krijgt de buurt informatie over het werk dat nodig is om de bodemverontreiniging aan te pakken?

Voor de start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden en gebruikers van de Ossenwaard een brief van de Stichting Bodembeheer Nederland. Hierin staat wat de gevolgen voor de omgeving zijn.  

Voor het verkeer staan met borden omleidingsroutes aangegeven. Deze omleidingsroutes vindt u ook op de pagina: werk in uitvoering.

Waar kan ik het werkverkeer voor de sanering tegenkomen?

Het werkverkeer en personeel moet een verplichte rijrichting  volgen. Deze staat aangegeven met tijdelijke verkeersborden.

Omdat de Ossenwaard een smalle weg is:

  • vindt de aanvoer van materiaal en aanvulgrond plaats via de Willem Alexanderweg en Ossenwaard.
  • en gaat de afvoer van verontreinigde grond via de Ossenwaard in westelijke richting.

Op deze manier hoeft het vrachtverkeer elkaar op de smalle weg niet te passeren. De gemeente heeft goedkeuring gegeven aan het verkeersplan.