Subsidie ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop"

Asbestdaken. Het zijn vaak grijze golfplaten, soms met wat aanslag of mos er op. Ze zijn te vinden op:

  • schuurtjes in de bebouwde kom
  • op daken op bedrijventerreinen
  • op gebouwen en stallen in het buitengebied.

Kijk maar eens om u heen. Al die grote en kleine daken vallen in het begin niet zo op. Er zijn er echter nog vele. In onze gemeente ligt er nog zo’n 95.000 m² asbestverdacht materiaal op de daken. 

De gemeente wil de verwijdering van asbest versnellen

Tegelijk wil ze het plaatsen van zonnepanelen in het buitengebied van het Kromme Rijngebied aanmoedigen. De gemeente wil daarom de kosten van een inventarisatierapport voor asbestverwijdering tot een maximum van €400,- vergoeden. Voorwaarde voor vergoeding is dat bij het vervangen op minimaal 1/3 van het dak zonnepanelen worden aangelegd. Dit staat in de subsidie-verordening ‘Asbest van het dak, zonnepaneel erop – Kromme Rijngebied 2018’. (pdf, 483 KB) De subsidie vraagt u aan bij de gemeente.

Subsidie inwoners Subsidie bedrijven