Monument, aanwijzing en vergunning

De gemeente kan een gebouw of terrein aanwijzen als gemeentelijk monument.