52 flexwoningen komen steeds meer in zicht

De 52 flexwoningen op de locatie van de voormalige manege Het Kleine Ros komen steeds dichterbij. Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente een aannemer gevonden om de grond bouw- en woonrijp te maken. A.C.W. Grond-, weg- en waterbouw uit Tiel is geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Het is de bedoeling dat deze op 21 augustus 2023 starten.

Aanbesteding voor het bouw- en woonrijp maken

De gemeente heeft een aanbesteding uitgevoerd om één partij te selecteren op basis van haar inkoop- & aanbestedingsbeleid. De gemeente heeft aannemers uit naburige gemeenten uitgenodigd om een aanbieding te doen voor uitvoering van deze werkzaamheden. Deze aannemers zijn eerst beoordeeld op de minimale eisen en daarna op prijs. Uit de beoordeling bleek dat A.C.W. Grond-, weg- en waterbouw uit Tiel de beste aanbieding heeft gedaan.

De werkzaamheden zijn al in volle gang

  • Op 18 juli 2023 is de bodemsanering succesvol afgerond. Nu kan de aannemer zich richten op het bouwrijp maken van de grond. In deze fase legt het aannemersbedrijf de bouwstraten en de riolering aan. Ook de voorbereidingen voor de ondergrondse infrastructuur voor kabels en leidingen horen bij het bouwrijp maken.
  • Het bouwverkeer rijdt niet over de Trekweg. 
  • De gemeente verwacht dat de werkzaamheden op 21 augustus starten en duren tot midden september.
  • Nadat de bouwrijpwerkzaamheden klaar zijn, leggen de nutsbedrijven de infrastructuur voor water, elektra en internet aan.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de eerste bewoners in november hun intrek nemen in de woningen. 

Wethouder Hans Buijtelaar is verheugd over de snelle realisatie van de flexwoningen

Deze zijn een tussenoplossing voor mensen die dringend een woning nodig hebben. “Hoewel het om ‘slechts’ 52 woningen gaat, hopen we dat het verlichting geeft op de lange wachttijden voor een huurwoning. Deze flexwoningen zijn bedoeld als doorstroomwoningen: van hieruit verhuizen bewoners later naar andere woningen,” aldus de wethouder. 

Heuvelrug Wonen plaatst en verhuurt de flexwoningen 

De woningen zijn speciaal bedoeld voor lokale urgente woningzoekenden, zoals starters en spoedzoekers. Daarnaast worden ook woningen toegewezen aan statushouders en Oekraïense vluchtelingen. Die laatste groep wordt op dit moment elders in onze gemeente opgevangen, maar kan daar niet blijven. Het pand krijgt namelijk een nieuwe bestemming.