Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Aandacht voor beschermde diersoorten in uw buurt

08-05-2019

Uw huis kan ook de woonplek zijn van beschermde diersoorten. De gemeente Wijk bij Duurstede, woningcorporatie Viveste en Woningbouwstichting Cothen hebben hier aandacht voor.

De bebouwde kom is een belangrijk leefgebied voor veel onopgemerkte inwoners: de vele wilde dieren en planten. Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en planten zijn onze straten, watergangen en gebouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekkelijk als een bos. Maar door onder andere verstening van tuinen en de sloop en verduurzaming (isolatie) staan ook een aantal beschermde soorten onder druk. Gelukkig houdt de Wet natuurbescherming in de gaten dat vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen de bescherming krijgen die ze verdienen.

Als u wilt (ver)bouwen, renoveren of uw woning gaat isoleren moet u volgens de Wet natuurbescherming zelf een flora & faunaonderzoek regelen. In dat onderzoek wordt bekeken waar onder andere de huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen leven én hoe het met ze gaat. De verblijfplaats en het leefgebied van deze dieren mag namelijk niet verstoord worden.

Er zijn afspraken over wat u moet doen, als ze in uw buurt blijken te leven en u toch wilt (ver)bouwen. Deze tijdrovende procedure draagt maar weinig bij aan het doel: de bescherming van de diersoorten. Dat kan anders!

Eén groot onderzoek

Gemeente Wijk bij Duurstede, Viveste en Woningbouwstichting Cothen hebben gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij praktischer met de Wet natuurbescherming omgegaan  wordt. Er wordt een plan opgesteld waarbij eerst in kaart wordt gebracht waar beschermde soorten zitten met een vaste verblijfplaats. Daarna wordt beschreven welke maatregelen er getroffen moeten worden om deze soorten te beschermen. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Door het onderzoek in één keer uit te voeren voor de hele gemeente, hoeft het niet meer per situatie te gebeuren. Dat bespaart iedereen tijd, geld en moeite. En de dieren worden zo beter beschermd.

Vrijwilligers helpen bij het inventariseren van belangrijke en bedreigde stadssoorten, zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen

Bij dit onderzoek wordt gekeken waar de verblijf- en nestplaatsen van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zich bevinden. Maar een onderzoek van deze omvang kan nooit plaatsvinden zonder natuurliefhebbers die graag hun steentje willen bijdragen aan de bescherming van deze belangrijke maar bedreigde stadssoorten. De Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede heeft onder haar leden vrijwilligers geworven.

Informatie en contactgegevens

De inventarisatie gebeurt zowel overdag als ‘s avonds, van april tot en met juli. Alle onderzoeken gebeuren voornamelijk vanaf de openbare weg. De medewerkers van het ecologisch bureau en de vrijwilligers verplaatsen zich te voet of per fiets en zijn altijd herkenbaar aan het groene fluorescerende vrijwilligershesje. De vrijwilligers krijgen vooraf  instructie van een ecoloog van bureau Regelink. 

Heeft u nog vragen?

Stel gerust uw vraag aan Coosje Bakker. Dat kan door een mail te sturen naar c.bakker@wijkbijduurstede.nl