Archeologisch vooronderzoek – iets voor u?

Vanaf begin september 2023 gaat het waterschap (HDSR) archeologisch vooronderzoek uitvoeren in de omgeving van de Lekdijk. Dat heeft te maken met het project Sterke Lekdijk. 
Langs de Lekdijk worden diverse bijzondere vindplaatsen verwacht. Voorbeelden hiervan zijn delen van de afdamming in de Rijn, sporen uit de IJzertijd, Romeinse tijd en uiteraard ook uit de Dorestadperiode. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de vorm van proefsleuven 

Deze werkzaamheden verricht een gespecialiseerd archeologisch bureau (RAAP). Die doet dit in samenwerking met de gemeente Wijk bij Duurstede en met ondersteuning van vrijwilligers. 

Als vrijwilliger archeologisch onderzoek doen?

Team erfgoed van de gemeente is -ook voor in de komende jaren- op zoek naar vrijwilligers om te ondersteunen bij meerdere projecten. Denk hierbij aan onderzoek aan de Zandweg en de Geer III in 2024.

Wilt u meer informatie over het deelnemen als vrijwilliger aan het leuke archeologische onderzoek in Wijk bij Duurstede? Neem dan via email contact op met de gemeentelijke archeoloog Channa Cohen Stuart: C.CohenStuart@wijkbijduurstede.nl.