Bericht van de RSD: Tozo regeling vervalt per 1 oktober 2021

De Rijksoverheid heeft besloten dat de Tozo regeling met  ingang van 1 oktober vervalt. Met de versoepeling van de Covid-19 maatregelen, het sterk aantrekken van de economie en de grote krapte op de arbeidsmarkt, gaat de overheid ervan uit dat zelfstandig ondernemers hun inkomsten nu weer zelf kunnen vergaren.

Gebruik maken van bestaande regelingen

Voor een aantal ondernemers, en dan met name die in de zwaarst getroffen sectoren, zal dit lastiger zijn. Daarom kunnen diegenen voor wie het genereren van eigen inkomsten minder eenvoudig is, onder bepaalde voorwaarden, een beroep doen op andere bestaande regelingen zoals het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk gewezen zelfstandigen (IOAZ). Beide regelingen kunnen vanaf 1 oktober een tijdelijk vangnet zijn voor ondernemers die hun bedrijf (gewijzigd) voortzetten of beëindigen.

Ondernemersteam Regionale Sociale Dienst (RSD)

“Wij weten als geen ander hoe lastig het voor zelfstandig ondernemers is om de corona-periode door te komen”, zeggen Patrick van den Berg en Joadri van Kempen van het Ondernemersteam van de RSD. “Er kwam zoveel op ze af, dat ze vaak door de bomen het bos niet meer zagen. We hebben altijd in nauw contact met hen gestaan via alle mogelijke middelen. Zo was het voor zelfstandigen mogelijk om direct online hun behoeften en wensen kenbaar te maken, ontvingen ze maandelijks een digitale nieuwsflits met alle recente ontwikkelingen en informeerden wij hen ook persoonlijk. Vanaf medio oktober is het  mogelijk om een aanvraag voor het Bbz of IOAZ online te versturen. Nu de Tozo afloopt, staat ons team klaar hen te helpen bij het indienen van eventuele aanvragen. Ook bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden, scholing of het vinden van werk, kunnen wij hulp bieden. Want we willen het zelfstandig ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken.”

Als Tozo afloopt, wat dan? (website RSD)
Meer nieuws