Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Binnensporten in de buitenruimte

16-06-2020

In de achterliggende weken is langzaam meer ruimte gekomen voor buiten sporten en bewegen. Eerst alleen voor kinderen en jongeren, en later volwassenen (ouder dan 18 jaar). Inmiddels is voor iedereen buiten sporten en bewegen in groepen toegestaan. Mits 1,5 meter afstand wordt gehouden.

We zien met de verruiming van maatregelen ook de georganiseerde binnensport steeds meer verplaatsen naar de buitenruimte. Sporten zoals fitness, dans en dergelijke zijn vooralsnog binnen niet toegestaan. Om toch sport en bewegen voor jong en oud aan te kunnen bieden, verplaatsen sportondernemers hun activiteiten naar buiten.

Wij willen die ruimte graag bieden, omdat sporten en bewegen belangrijk zijn voor het lichamelijk en geestelijk welzijn en sportondernemers en -medewerkers voor hun inkomen afhankelijk zijn van deze activiteiten. We willen daarbij wel voorkomen dat omwonenden hinder ondervinden van de sportactiviteiten. Daarom vragen we sportaanbieders om rekening te houden met omwonenden en omwonenden om begrip te hebben voor deze tijdelijke situatie.

Hinder beperken

Het verplaatsen van binnensport naar buitenlocaties is een nieuwe ontwikkeling, die voortkomt uit de coronamaatregelen. Op dit moment werken we aan het stellen van kaders waarbinnen deze activiteiten kunnen plaatsvinden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om geluid, afzettingen en overkappingen.

Dat betekent niet dat sportaanbieders nu kunnen doen wat ze willen. We controleren of organisaties zich houden aan de geldende regelgeving. Heeft u last van de georganiseerde sportactiviteiten in uw omgeving? Meld dit dan bij de sportaanbieder. Hij of zij kan dan direct maatregelen nemen om de hinder te verminderen.

Ervaart u ondanks melding bij de sportaanbieder nog steeds overlast? Dan kunt u hiervan melding maken via onze website.

Als u als sportaanbieder niet helemaal zeker bent van wat wel en niet mag, kunt u altijd contact met ons opnemen. Sporters, sportaanbieders, omwonenden en gemeente kunnen alleen door samenwerking en rekening houden met elkaar de coronacrisis overwinnen.