Bloemenweide

Een terrein van het gemeentelijk groen is omgezet van een rommelig saai grasland naar een terrein met een- en meerjarige bloemrijk grasland met streekeigen soorten. Het terrein ligt tussen het volkstuinencomplex aan de rand van de stad, vlakbij de nieuwe Jumbo, en de Kromme Rijn.

Bloemenweide

Er is een informatiepaneel geplaatst om wandelaars te informeren dat er een bloemenweide is ingezaaid. In de loop van volgend jaar (mei/juni) zal een definitief paneel over de bloemenweide geplaatst worden.  Het is het eerste uitvoeringsproject in de provincie van Groen aan de Buurt (en eerste gemeente).

Bloemenweide
Bloemenweide

Er staan 40 verschillende soorten planten, de meeste eenjarige soorten. Volgend jaar gaan we twee en meerjarige zien. Vlinders en andere insecten vinden het terrein snel. Het verschil met de vegetatie aan de overkant en verderop langs de Kromme Rijn is opvallend groot. Vooral in diversiteit. De biomassa is ijler, grote ruige soorten en grassen hebben niet de overhand. In het najaar zal er gemaaid worden.  Niet door een maai-zuigcombinatie, maar op ouderwetse wijze: maaien en na enkele dagen afvoeren. Een kwart terrein laten we overstaan om insecten, larven, eitjes en maden de kans te geven te overwinteren. Volgend jaar zullen we nog wat struiken plaatsen aan de achterkant . Dat worden ook aantrekkelijke soorten voor vogels en insecten. 

Bloemenweide
Bloemenweide

Wilt u meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met Linda Horst lindahorst@gmail.com of Sonja Fris sonja.fris@hotmail.com van de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede.

Bloemenweide
Bloemenweide

De foto’s zijn gemaakt in mei 2018 door Linda Horst.