Blog burgemeester: Een gezellige jaarwisseling met veel vuurwerk

Tegen het einde van de middag fietste ik op 31 december met een goed gevoel naar huis. Ik had net een laatste briefing gehad met het team van politie, brandweer, jongerenwerk, handhaving en andere medewerkers van de gemeente. Deze kanjers zouden tijdens de jaarwisseling stand-by staan. Zij waren goed voorbereid op hun taken, mocht er in de gemeente iets gebeuren. Voor mij als burgemeester is zo’n nacht altijd spannend, want het risico op calamiteiten ligt dan extra op de loer. Daar hoeft geen opzet bij in het spel te zijn, want een ongelukkig terecht gekomen vuurpijl kan al brand veroorzaken. Dat gebeurde die nacht overigens ook.

Gelukkig verliep de jaarwisseling bij ons rustig en gezellig en raakte niemand gewond. De hulpdiensten konden gewoon hun werk doen en de politie had in onze gemeente niet zoveel te doen. Daar ben ik blij mee. Zo hoort het. Wel werd er (in aanloop naar en) tijdens de jaarwisseling veel en zwaar vuurwerk afgestoken. Waar mogelijk zijn onze handhavers daar op afgegaan. Zij kunnen alleen boetes uitdelen bij heterdaad en als zij op een melding afkomen, is de vogel vaak al gevlogen. In de laatste maanden van het jaar is de politie extra alert op signalen van vuurwerkbezit en -opslag. In dit kader is een aantal woningen bezocht en zwaar vuurwerk in beslag genomen.

Kosten door vuurwerk

Een flinke tegenvaller volgde begin januari. Ik hoorde het schadebedrag, dat in aanloop naar en tijdens de jaarwisseling bij ons was ontstaan: € 7.529. Enkele tientallen prullenbakken, depodogs en verkeersborden zijn onbruikbaar geworden, zelfs bakken die van tevoren waren afgesloten. Bij de vernielingen werd vaak zwaar, illegaal vuurwerk gebruikt. Het schadebedrag is veel hoger dan in de afgelopen jaren. Dit geld besteden we liever aan andere doelen. En hoe je het ook wendt of keert: uiteindelijk betalen u en ik via de gemeentelijke belastingen mee aan het schadeherstel.

Over vuurwerk kunnen we een flinke boom opzetten. De één heeft een huisdier en is hartstochtelijk tegenstander. De ander vindt het een mooie traditie met Oud en Nieuw en is overtuigd voorstander. Voor allebei valt wat te zeggen. En uiteindelijk mág je ook siervuurwerk afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Zwaar vuurwerk is verboden en sinds 2020 mag je ook geen rotjes, vuurpijlen en Chinese matten meer kopen, vervoeren en afsteken. Doe je dat wel, dan ben je strafbaar.

Veiligheidsrisico’s en schade

Het is niet moeilijk om aan illegaal vuurwerk te komen, dat weet ik ook wel. Maar bent u zich ervan bewust dat u, op het moment dat u illegaal vuurwerk bestelt en opslaat, onschuldige omstanders, pakketbezorgers, buurtbewoners en huisgenoten in gevaar brengt? Afgelopen jaarwisseling zijn er 367 slachtoffers gevallen door vuurwerk, onder wie twee dodelijke. Daarnaast zorgt zwaar vuurwerk voor brand in huizen, auto’s en containers. En voor heel veel schade.

Aan vuurwerk zijn altijd risico’s verbonden, maar illegaal vuurwerk betekent meer risico’s. Het afsteken van illegaal vuurwerk is zelfs linke soep: er zit geen Nederlandse handleiding bij, er kan teveel kruit in zitten en de knal kan te hard zijn. Daarbij kan knalvuurwerk een strijkkopje hebben, net als bij lucifers. Of het lontje is te kort, waardoor er onvoldoende afstand is bij de ontsteking. Je eigen veiligheid en die van anderen loopt daarbij gevaar.

Zwaar vuurwerk maakt meer kapot dan ons lief is

Uiteraard evalueren we de jaarwisseling met alle partners en kijken we wat we kunnen doen om schade te voorkomen. Zo gaat de politie filmpjes maken om basisschoolkinderen voor te lichten over de risico’s van (illegaal) vuurwerk. Ook gaat een wijkagent bij enkele scholen op bezoek. Uiteraard blijft de politie alert op vuurwerkopslag en voortijdig afsteken, samen met onze handhavers. De buitendienst gaat kijken of ze nog meer prullenbakken van tevoren kan afsluiten.

U kunt ons helpen om schade door vuurwerk te voorkomen. Hoe? Door het niet te kopen, te bewaren of af te steken. Door met uw kinderen, buren en vrienden in gesprek te gaan over de risico’s die  (zwaar) vuurwerk met zich meebrengt. En over de schade die vuurwerk aan kan richten bij mensen, dieren en (publieke) eigendommen. Willen we die risico’s en schade accepteren? Wegen ze op tegen de vreugde die vuurwerk brengt?

Ik wens u een spetterend 2024

Of u nu genoten heeft van het vuurwerk of niet, ik hoop dat u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling hebt gehad. En dat we volgend jaar Oud & Nieuw vieren zonder zwaar vuurwerk, zonder vuurwerkslachtoffers en zonder schade. Moeilijk? Welnee, dat hebben we zelf in de hand.

Ik wens u en allen die u liefhebt een spetterend, gezond en gelukkig nieuwjaar toe.

Iris Meerts
burgemeester