College stemt in met nieuw ontwerpbestemmingsplan Stadshaven met beeldkwaliteitsplan

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede stemde op 7 november in met het nieuwe ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de Stadshaven. Wethouder Jeroen Brouwer benadrukt het belang van de Stadshaven voor Wijk bij Duurstede en haar inwoners en bezoekers: “De stadshaven vormt het verbindingspunt tussen de stad en de rivier en is van grote betekenis voor onze gemeenschap. Een veelzijdig recreatief en toeristisch aanbod is belangrijk voor de (lokale) economie. Daarom zetten we ons in om de stadshaven nog aantrekkelijker te maken, met behoud van rust en groen.”

Klaar voor de toekomst

Er is een zorgvuldige balans tussen wonen, recreatie, (behoud van) natuur, horeca en parkeergelegenheid in het nieuwe bestemmingsplan. Het bevordert niet alleen nieuwe ontwikkelingen, maar waarborgt - dankzij intensieve communicatie met betrokkenen - ook het behoud van de huidige kwaliteit van het gebied. “Het uiteindelijke doel is om de Stadshaven klaar te maken voor de toekomst als aantrekkelijke plek voor iedereen”, aldus wethouder Brouwer.

Wat kunnen we verwachten?

Een belangrijke wijziging in het plan is het vastleggen van het aantal evenementen tot maximaal tien per jaar, waarvan zes kleine en vier grote evenementen. Ook horeca krijgt (op het water) een plaats in de stadshaven, maar onder strikte voorwaarden om overlast te voorkomen. Verder worden de voorzieningen in het gebied verbeterd met een sanitair gebouw en vijf camperplaatsen.

Informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan

Op 27 november a.s. van 19.30-21.00 uur organiseert de gemeente een inloopavond om het ontwerpbestemmingsplan nader toe te lichten. Geïnteresseerden en raadsleden worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden diverse beelden getoond passend bij de thema's van het ontwerpbestemmingsplan.

Het vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende documenten liggen ter inzage van 16 november tot en met 27 december. Het plan is te vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Deze worden beoordeeld en beantwoord, waarna het definitieve bestemmingsplan naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 ter goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.