College Wijk bij Duurstede stelt bouwlocatie De Geer III voor

Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede is de woningnood hoog

De gemeente hield een haalbaarheidsonderzoek naar woningbouw op locaties De Geer III en Zuidwijk. Beide locaties liggen aan de buitenrand van Wijk bij Duurstede. Het onderzoek is nu klaar: het college stelt de raad voor te kiezen voor De Geer III als bouwlocatie.

Beide mogelijke bouwlocaties zijn vanuit verschillende thema’s met elkaar vergeleken

Er moest duidelijkheid komen over waar woningbouw het meest haalbaar is. Er is onder andere goed gekeken naar de ruimte en de financiële gevolgen. De twee plekken zijn vanuit allerlei thema’s met elkaar vergeleken. Uit het onderzoek blijken de plussen en minnen per locatie. Dit onderzoek en de uitkomst ervan zijn één van de belangrijkste projecten van de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied.

Eerder dit jaar betrok de gemeente de raad bij het onderzoek

In april van dit jaar presenteerde de gemeente een tussenstand van het haalbaarheidsonderzoek aan de gemeenteraad. De raad kreeg informatie over de stappen die zijn doorlopen. Ook ontvingen de raadsleden de tussentijdse conclusies en kregen ze te horen wat de onzekerheden waren.

Voor omwonenden en andere inwoners waren er deze zomer digitale avonden

Omwonenden konden op 30 juni jl. de mogelijke toekomstbeelden zien bij een digitale avond. Aan de (digitale) gesprekstafels spraken omwonenden met deskundigen over verschillende thema’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan wonen, verkeer, groen en gezondheid. 
Op 1 juli jl. was er weer een digitale informatieavond, nu voor een grotere groep inwoners. Zij konden daarbij vragen te stellen en met elkaar in dialoog gaan.

Over enkele jaren wil de gemeente starten met de bouw in De Geer III

Het college stelt voor om De Geer III over een paar jaar in fasen te bouwen. Woon-wethouder Hans Buijtelaar: ‘De provincie geeft toestemming om 530 woningen tot 2030 te mogen bouwen. Er is echter een grotere behoefte en daarom blijft het college zich inzetten voor meer woningen. In De Geer III is ruimte voor 900 tot 1000 woningen. Wat ons betreft komen hier dus ook meer woningen.’ Naast deze uitleglocatie, is het college in de tussenliggende tijd bezig met woningbouw op verschillende plekken binnen de bebouwde kom.

De gemeenteraad neemt nog dit jaar een besluit over de bouwlocatie De Geer III

Eerst krijgt de raad op 23 november de presentatie van het haalbaarheidsonderzoek. De raad besluit op 14 december of het instemt met de bouwlocatie De Geer III. Nadat de raad heeft besloten, gaat het college verder met de uitwerking van het plan. Dat doet de gemeente onder andere samen met de projectontwikkelaars. De basis voor de uitwerking zijn het haalbaarheidsonderzoek met bijbehorende stedenbouwkundige opzet.

Meer nieuws