Compensatieregeling PGB trekkingsrecht loopt nog t/m 31 mei 2017

Had u in 2015 een persoonsgebonden budget voor zorg of ondersteuning? En bent u geconfronteerd met te late betalingen vanwege problemen bij de Sociale Verzekeringsbank? 
Indien u aantoonbaar nadelige gevolgen daarvan heeft ondervonden, kunt u compensatie aanvragen. Deze regeling loopt nog tot en met 31 mei!

U kunt in aanmerking komen voor compensatie als:

  • er in 2015 sprake was van één of meer te late betalingen van het pgb (> 30 dagen na de factuurdatum);
  • u daardoor  aanzienlijke extra kosten hebben moeten maken;
  • deze kosten behoren tot in de regeling genoemde categorieën, waaronder telefoonkosten, kosten voor het afsluiten van een lening of inzetten van eigen middelen en kosten voor de inzet van extra personeel;
  • deze kosten hoger zijn dan de  drempelbedragen die in de regeling staan;
  • u kunt aantonen dat de kosten samenhangen met de te late betaling van het pgb; deze bewijsplicht geldt niet voor telefoon/porto/postkosten. en kosten voor inzet eigen middelen indien deze niet hoger zijn dan € 75.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op de website Compensatieregeling PGB. Hier vindt u ook een test (quick scan) die aangeeft of u in aanmerking komt. Ook is er bij de SVB een klantcontactcentrum beschikbaar, bereikbaar via telefoonnummer: 070 – 20 90 999.

Compensatieregeling PGB