Controleer uw persoonsgegevens

Van alle inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede zijn gegevens opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). Het gaat om:

  • adresgegevens;
  • gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • uw nationaliteit;
  • ouders en eventuele kinderen.

Deze gegevens worden in veel gevallen automatisch verstrekt aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun beslissingen op de informatie die zij uit de basisadministratie van de gemeente hebben ontvangen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. De gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen omdat deze verplicht is.

Geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen de gemeente vragen om gegevens uit de BRP te verstrekken die op u betrekking hebben. Voor deze verstrekkingen kunt u verzoeken om geheimhouding van uw gegevens. Het gaat dan om het verstrekken van gegevens aan:

  • zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat);
  • zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen zoals sport- en muziekverenigingen).

Op de website van de gemeente kunt u met uw DigiD verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. Aan commerciële instellingen en bedrijven worden, los van het feit of om geheimhouding is verzocht, in geen enkel geval inlichtingen verstrekt.

Controleer uw gegevens

Het is van groot belang dat de opgenomen gegevens over u in de BRP juist en actueel zijn. Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. De gemeente gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld als u een parkeervergunning of nieuw paspoort aanvraagt. Staat u niet goed geregistreerd, dan ontvangt u misschien niet de uitkering of de toeslagen waar u recht op heeft. Ook kan een aanvraag van een paspoort of parkeervergunning langer duren.

Hoe controleert u uw gegevens?

Controleer uw gegevens makkelijk en snel via MijnOverheid.nl. U kunt inloggen op MijnOverheid.nl met uw DigiD. Als uw gegevens kloppen, hoeft u niets te doen. U mag er vanuit gaan dat andere instanties deze gegevens ook gebruiken. Als uw gegevens niet kloppen, neem dan contact op met de gemeente (team Dienstverlening). U kunt om correctie verzoeken.

Meer informatie?

Ga naar de website van de Rijksoverheid.

Controleer uw persoonsgegevens