De bouw van flexwoningen aan de Trekweg een stapje dichterbij

De gemeente wil samen met woningstichting Heuvelrug Wonen flexwoningen bouwen aan de Trekweg 1 in Wijk bij Duurstede. Hier stond vroeger manege Het Kleine Ros. In november informeerde de gemeente de omwonenden over deze plannen. Inmiddels zijn er ontwikkelingen.

Er komen hier 52 flexwoningen te staan

In eerdere plannen ging het om 50 flexwoningen, die hier 10 tot 15 jaar staan. Wethouder wonen, Hans Buijtelaar: ‘Heuvelrug Wonen heeft ons geïnformeerd over welk type woningen zij hier wil plaatsen. De woningen worden als viertal geplaatst. In het plan zitten 3 rijen van 12 woningen en 1 rij van 16 woningen. Dit zijn allemaal rug-aan-rug-woningen. Daardoor komen hier uiteindelijk 52 flexwoningen te staan. Deze plaatsing loopt vooruit op definitieve woningbouw in De Geer III.’

In totaal blijven 12 flexwoningen hier permanent staan

Deze kleine, volwaardige woningen hebben een lange levensduur, net als gewone woningen. De verplaatsing brengt echter veel kosten met zich mee. Hans Buijtelaar: ‘Om de realisatie toch mogelijk te maken kiezen wij er samen met Heuvelrug Wonen voor, om uiteindelijk 12 woningen permanent op deze locatie te laten staan.’

In de komende maanden starten de voorbereidingen voor de aanleg van deze flexwoningen

Binnenkort worden de laatste onderzoeken afgerond en wordt het gebouw gesloopt, dat nog op het terrein staat. De gemeente verwacht binnenkort de omgevingsvergunning te verlenen voor de plaatsing van de 52 flexwoningen. Ook moet het terrein bouw- en woonrijp worden gemaakt en moeten kabels, leidingen en riolering worden gelegd. Over het budget dat hiervoor nodig is neemt de gemeenteraad naar verwachting op 21 maart een besluit. Dat voorstel wordt eerst op 7 maart nog in een voorbespreking van de gemeenteraad behandeld.

Het is nu nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden precies starten. Als alles volgens plan verloopt, verwacht Heuvelrug Wonen de eerste woningen vanaf september te kunnen opleveren. 

Omwonenden zijn geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen

In de afgelopen dagen kregen de omwonenden van Trekweg 1 bovenstaande informatie via een brief op de mat. De gemeente informeert hen, zodra er meer nieuws te melden is. Als de eerste flexwoningen er staan, krijgen de zij de kans deze van binnen te bekijken. 

Waarom zijn flexwoningen nodig?

Ook in de gemeente Wijk bij Duurstede is een tekort aan betaalbare woningen. Ook al bouwt de gemeente zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen: de voorbereiding en het bouwen ervan duurt gemiddeld 7 jaar. Tijdelijke huizen (flexwoningen) plaatsen kan vaak wél sneller. Vanuit hun flexwoning kunnen bewoners op zoek naar een definitieve woning.