De heer Roeterd ontving een Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 6 januari 2024 nam de heer G.H. (Gerhard) Roeterd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Sport Vereniging Langbroek (SVL) afscheid als voorzitter van deze vereniging. 

Burgemeester Iris Meerts verraste hem daarbij door hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit was niet de enige verrassing voor hem: de heer Roeterd werd ook benoemd tot erevoorzitter van SVL.

De heer Roeterd zette zich ruim 25 jaar in voor de Sport Vereniging Langbroek

Vanaf 1997 bekleedde hij verschillende vrijwilligersfunctie binnen de vereniging. Hij startte als lid van de kantinecommissie bij SVL voetbal. Deze functie vervulde hij tot 2001. Daarnaast nam hij actief deel aan diverse andere commissies, waaronder de jubileumcommissie voor het 40-jarig bestaan. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de verwezenlijking van het nieuwe sportcomplex in 2010/2011. Hij heeft zich hiervoor honderden uren belangeloos ingezet. Samen met anderen kreeg hij het plan rond, waarvoor de gemeente goedkeuring kon geven.

SVL maakte hij financieel gezond met een toekomstbestendige structuur

Ook was Gerhard Roeterd veel jaren penningmeester van SVL Omni. Met zijn kennis en inzet legde hij een stevige basis voor de “gezonde financiële conditie”, waarin de vereniging nu verkeert. Vanaf 2012 was hij voorzitter van SVL Voetbal. Als voorzitter van de voetbalafdeling wist de heer Roeterd een toekomstbestendige structuur neer te zetten. Dit bereikte hij door zijn aanstekelijk enthousiasme en vertrouwen in de talloze vrijwilligers.

Er is veel waardering voor de heer Roeterd

In en buiten Langbroek is er veel waardering voor hoe Gerhard Roeterd zich decennialang en geheel belangeloos inzette voor SVL. Dat bleek ook duidelijk aan de reacties tijdens zijn afscheid. 
Hij is iemand die altijd bereid is om iedereen te helpen. De heer Roeterd heeft vele uren bijgedragen aan de ontwikkeling van SVL Voetbal en de sport in het algemeen binnen Langbroek. Zonder hem had sporten in Langbroek er nu echt heel anders uitgezien. 
Helaas moest hij door zijn gezondheid zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor het grootste deel neerleggen en afscheid nemen als voorzitter van SVL.