De werkzaamheden aan het Oude Stadhuis gaan verder

Vanaf 22 januari 2024 start de aannemer met de verdere restauratie en verbouwwerkzaamheden van het Oude Stadhuis. Met de aannemer heeft de gemeente hierover nu een akkoord bereikt. De werkzaamheden aan dit pand aan de Markt in Wijk bij Duurstede lagen vanaf 16 maart 2023 stil. De gemeente verwacht dat eind dit jaar de restauratie is beëindigd. Het gebouw kan daarna weer in gebruik worden genomen.

Vorig jaar kwam er een bouwstop door tegenvallers

Op 16 maart 2023 stopten de werkzaamheden voor de restauratie van het Oude Stadhuis tijdelijk. De reden hiervan was dat er veel verborgen gebreken bij de werkzaamheden naar voren kwamen. Daardoor liepen de kosten van de verbouwing en restauratie op.

De gemeenteraad bepaalde hoe de werkzaamheden verder moesten gaan

Jan Kuiper heeft als wethouder Markt 24 in zijn dossier. ‘Na de bouwstop hebben we twee varianten uitgewerkt. Deze legde het college aan de gemeenteraad voor,’ zegt Jan Kuiper. ‘Variant 1 was de restauratie uitvoeren volgens de huidige verleende omgevingsvergunning, waarbij ook de geplande aanbouw hoort. Bij variant 2 zou alleen de oudbouw worden gerestaureerd en verduurzaamd zonder de aanbouw.

Op 4 juli 2023 koos de gemeenteraad voor variant 1,’ zegt wethouder Kuiper. ‘Toen de gemeenteraad dit besluit had genomen, startten de onderhandelingen met de aannemer. Het gevolg hiervan is de doorstart van de werkzaamheden volgende week. Dat is goed nieuws na de lange tijd waarin er niets gebeurde aan het Oude Stadhuis.’

Exploitatie-puzzels     

Gemeente, Museum Dorestad en de VVV overleggen momenteel samen over hoe zij de exploitatie van het Oude Stadhuis verder kunnen verbeteren. In meerdere sessies bespreken zij hoe mede gebruik mogelijk is en welke inhoudelijke toegevoegde waarde dit kan brengen en bijdraagt aan een gezonde exploitatie van het pand. De uitkomsten van dat proces bespreekt het college rond het einde van het eerste kwartaal met de raad.