Dichtgegroeide poel tussen Prins Hendrikweg en Kromme Rijn is hersteld

Poel voor herstel, vol met bomen en struiken
Poel voor herstel, vol met bomen en struiken

Het gebied rond de poel bij de arm aan de Kromme Rijn en de Pr. Hendrikweg ligt in de ecologische verbindingszone langs de Kromme Rijn. Een natuurlint bestaande uit natuurvriendelijke oevers en natuurgebiedjes, onderdeel van het Utrechtse deel van NatuurNetwerkNederland.

De bedoeling was dat de poel geschikt zou zijn als leef- en voortplantingsgebied voor amfibieën, reptielen, insecten zoals libellen etc. Maar in een paar jaar is de rand van de poel helemaal dichtgegroeid met struiken en bomen, en het water stond helemaal vol met moerasplanten. Opschonen en herstellen was nodig om de poel hiervoor weer te laten functioneren.

De Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede (VNMW) heeft in het kader van de provinciale regeling ‘Beleef en Bewonder’ voor groene initiatieven een voucher aangevraagd om de poel te herstellen. Hiervoor is € 1.000,- subsidie ontvangen dat aangevuld is met een gemeentelijk bijdrage.

De te verwijderen struiken en bomen zijn door vrijwilligers van de VNMW omgezaagd en op hopen gelegd. De aannemer Van de Bos uit Doorn heeft het groen in en om de poel grotendeels afgevoerd en de poel hersteld. Door het relatief warme weer konden de kikkers die in de poel zaten een veilig heenkomen zoeken rond en in het deel van de poel waar de moerasplanten zijn blijven staan.

Op het omliggend terrein zullen dit jaar nog struiken aangeplant worden op plekken waar beplanting in de loop der jaren is verdwenen. Hiervoor heeft de VNMW ook een voucher ontvangen. In volgende fase (2022 of 2023) zal de gemeente de poel aanzienlijk vergroten. De wateroppervlakte van de poel is namelijk eigenlijk nog steeds te klein waardoor de kans op herhaling van dichtgroei blijft bestaan.

En tenslotte een dringend verzoek aan alle hondenbezitters: laat de omgeving van de poel met rust, geen honden in de poel en lijn uw hond aan. Dank u!

Foto's: Sonja Fris en Walter Jaaltink

Poel na herstel
Poel na herstel
Meer nieuws