Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Dijkversterking: waterschap heeft hoge ambities bij project Sterke Lekdijk

09-07-2020

De voorlopige gunning voor dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft plaatsgevonden. Innovatiepartners Mourik Infra B.V., Van Oord Nederland B.V. en de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V. (Lek ensemble) komen aan boord om slimme, nieuwe oplossingen voor dijkversterkingen verder te ontwikkelen. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn de kernwaarden van de krachtige en vernieuwende aanpak die is gekozen: Innovatiepartnerschap.

Eeuwenoude dijk van groot belang voor Nederland

De Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland. Sinds 1122 beschermt deze dijk een groot deel van Midden- en West Nederland. Bij een dijkdoorbraak wordt een miljoen mensen in de Randstad bedreigd en ontstaat er tientallen miljarden euro’s aan schade.

De Lekdijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van het waterschap is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig.

Innovatiepartnerschap om innovaties verder te ontwikkelen

Om dat mogelijk te maken is een gedurfde en krachtige aanpak nodig, waarbij marktpartijen innovaties kunnen doorontwikkelen. Het waterschap heeft daarom gekozen voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Bij deze vorm van aanbesteden koop je iets in, dat nog niet kant en klaar beschikbaar is. Voor Sterke Lekdijk betekent het dat innovatieve dijkversterkingsoplossingen die op pilotschaal al bestaan, nu op grotere schaal zullen worden ingezet.

Krachtige, vernieuwende aanpak die interessant is voor het waterschap én de markt

Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten. De drie innovatiepartners krijgen ieder één deelproject toegewezen om de ontwikkelen. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met het waterschap. Wanneer de innovatiepartners hun ambities waarmaken, mogen ze 1-op-1 door naar een volgend deelproject zonder tussenkomst van een nieuwe aanbesteding. Innovaties die op kleine schaal te kostbaar zouden zijn, kunnen zo wél mogelijk worden.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. 

Meer informatie over project Sterke Lekdijk

Op de website van het waterschap staat meer informatie over het project Sterke Lekdijk en de aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Bekijk ook het filmpje op YouTube.