Dit najaar parkeer-onderzoek in Wijk bij Duurstede

In november wil het college van burgemeester en wethouders van gemeente Wijk bij Duurstede een groot parkeeronderzoek gaan uitvoeren. Hiermee brengt de gemeente de parkeerproblemen in en rondom de binnenstad in beeld.  

Een aantal parkeerproblemen vraagt om een oplossing

‘Wij ontvangen regelmatig klachten over het parkeren in de binnenstad. Het gaat dan vooral over het gebrek aan parkeerplaatsen voor bewoners van de binnenstad met een parkeervergunning.’ Dit zegt Hans Buijtelaar, wethouder verkeer. ‘We gaan onderzoeken hoe wij het parkeren voor alle partijen beter vorm kunnen geven. Het parkeeronderzoek moet uitwijzen of we de parkeerruimte efficiënter kunnen inzetten.’

Parkeeronderzoek is nodig als voorbereiding op de Parkeernota

Het opstellen van de Parkeernota is onderdeel van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Dit plan stelde de raad in 2019 vast. Het parkeeronderzoek is de eerste fase van het opstellen van de Parkeernota. ‘Komen uit het parkeeronderzoek verbeteringen naar voren die we op korte termijn kunnen uitvoeren? Dan kijken we of we die versneld kunnen uitvoeren, zodat onze inwoners er direct voordeel van hebben,’ geeft Hans Buijtelaar aan. De volledige Parkeernota volgt in een latere fase.

Meer nieuws