Een dag vol waardering voor de onzichtbare helden die met liefde en toewijdingen zorgen voor anderen

Op 10 november vond de dag van de mantelzorger plaats. Zorgen voor elkaar is voor veel mensen heel gewoon. Maar wanneer wordt er van mantelzorg gesproken? Lia, een inwoner van Wijk bij Duurstede, vertelt over haar rol als mantelzorger voor haar man. 

Wat is mantelzorg?

Bijna iedereen zorgt wel voor iemand. In veel gevallen is dit heel normaal. Soms is zorg echter veel meer dan de gebruikelijke zorg. We spreken van mantelzorg als u langdurig zorg of ondersteuning biedt aan iemand binnen uw gezin of familie, aan een vriend of kennis die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Een mantelzorger kan een man of vrouw zijn. Kinderen kunnen ook mantelzorger zijn, bijvoorbeeld als een van hun ouders, broer of zus langdurig ziek is. Veel inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede zullen zich herkennen in de omschrijving van mantelzorger, maar zichzelf nooit zo noemen. 

Mantelzorger Lia aan het woord

Lia is inmiddels twee jaar mantelzorger voor haar man met Alzheimer. De zorg bestaat voornamelijk uit het regelen van zaken wat haar man voorheen zelf deed en het zorgen dat hij zijn medicijnen krijgt. “Je denkt eigenlijk altijd voor twee”, vertelt Lia. Daarnaast gaat ook mee naar alle afspraken, zoals bijvoorbeeld de dokter en kapper. 

Om te zorgen dat Lia zelf niet overspannen raakt heeft zij hulp van haar kinderen. Ook de Rode Loper komt wekelijks langs voor hulp. Lia zorgt voor haar man uit liefde, en zij vindt dit ook niet meer dan vanzelfsprekend. Maar het zorgen voor iemand kent ook moeilijke momenten: “Mijn man zegt elke dag dat hij van mij houdt. Maar op sommige momenten ben ik verdrietig, en dan begrijpt hij niet waarom.” Ondanks dit is Lia dankbaar voor de zorg die zij haar man kan bieden. ‘‘Mijn man is gelukkig, dat zegt hij ook. Dat is voor mij een hele schouderklop.”, vertelt Lia. 

Tips voor mantelzorgers

 • Om andere mantelzorgers te helpen heeft Lia een aantal tips met ons gedeeld:  
 • Hou niet alles voor jezelf, vraag hulp als je denkt dat je dat nodig hebt.
 • Vraag hulp in je omgeving of in je eigen netwerk. Je kunt ook bij Binding terecht, zij hebben een luisterend oor en dat is heel fijn.
 • Zorg dat je ook tijd hebt voor jezelf. Dit kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van dagbesteding.
 • Laat iemand in zijn waarde. Blijf iemand als volwaardig zien en behandel hem of haar ook zo.
 • Zorg dat je degene bij gesprekken blijft betrekken. Vaak wordt het gesprek enkel op de mantelzorger gericht.
 • Doe zoveel mogelijk leuke dingen samen, want ook nu is plezier uit het leven halen nog steeds belangrijk. 

Waar kunt u ondersteuning vinden?

In de gemeente Wijk bij Duurstede kunt u voor mantelzorg ondersteuning terecht bij:

 • Steunpunt Mantelzorg van stichting Binding: Ieder najaar en voorjaar organiseren zij activiteiten voor mantelzorgers. Daarnaast kunt u bij het Steunpunt Mantelzorg terecht voor informatie en advies, een luisterend oor en inschakelen van hulp. 
 • Bereikbaar via telefoonnummer 0343 – 473070 en e-mail: info@stichting-binding.nl
 • Alzheimer café: elke eerste woensdagavond van de maand (behalve in juli en augustus) vinden er in het E&E bijeenkomsten plaats voor iedereen die met dementie te maken heeft. Gastsprekers nemen u mee in diverse thema’s rondom dementie. Bereikbaar via Marianne  Jansen telefoonnummer 0343-459480 en e-mail: mjansen1@quarijn.nl.
 • Stand by Duurstede: een vrijwilliger vervangt de mantelzorger, zodat deze even ‘vrij’ heeft. De inzet van een vrijwilliger is gratis (met uitzondering van eventuele kosten voor activiteiten die samen met de zorgvrager ondernomen worden). Bereikbaar via Cora Leijtens op telefoonnummer: 06-27283710  en via e-mail: info@standbyduurstede.nl.
 • Handen in Huis: een vrijwilliger komt de mantelzorger 3 aaneengesloten dagen en 2 nachten of langer vervangen. Deze ondersteuning kost € 170,- per 24 uur. Soms valt deze ondersteuning binnen de polisvoorwaarden van een verzekering. Handen in Huis is bereikbaar op telefoonnummer 030-6590970 of via e-mail: info@handeninhuis.nl