Flexwoningen op een andere locatie

Dinsdag 14 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om af te zien van het plan om flexwoningen te realiseren aan de Groenewoudseweg 8 in Cothen. Het besluit is genomen in goede samenspraak met de eigenaar van het perceel, woningcorporatie Woonin en particulier initiatiefnemer Muis. Het college heeft nu de gemeentewerf aangewezen als mogelijke alternatieve locatie voor de realisatie van deze woningen.

Betrokken partijen betreuren het afvallen van de Cothense locatie als flexplek omdat er een grote behoefte is aan woningen die op korte termijn beschikbaar komen. Flexwoningen kunnen worden ingezet voor de huisvesting van onder andere statushouders, Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers, waardoor elders wat meer ruimte op de woonmarkt ontstaat. 

De bouw van flexwoningen moet aan voorwaarden voldoen

Voor het kunnen realiseren van flexwoningen doet de gemeente mee aan de Regiodeal Flexwonen waardoor er subsidie van het Rijk is verkregen. Daarbij is het belangrijk dat woningcorporaties betrokken zijn bij de plannen voor flexwoningen. Omdat Woonin grondeigenaar is van het perceel aan de Groenewoudseweg, was het een logische keuze om dat perceel voor flexwoningen te gaan gebruiken.  Voor het verkrijgen van de subsidie is snelle realisatie een vereiste. Hans Buijtelaar, wethouder Wonen: “Helaas is gebleken dat deze voorwaarde de plannen aan de Groenewoudseweg bemoeilijkt. Gelukkig onderzoekt Woonin nu een alternatieve invulling voor deze locatie in Cothen. Daar ben ik blij mee want ook bij andere doelgroepen is de woonvraag onverminderd groot.”

Een andere, geschikte locatie kan de gemeentewerf zijn

De gemeente zoekt een andere, geschikte plaats voor flexwoningen. Daarbij heeft de gemeentewerf aan de Middelweg Oost in Wijk bij Duurstede de voorkeur. De grond is van de gemeente en wordt na de beoogde verplaatsing van de milieustraat waarschijnlijk een bouwlocatie. In afwachting hierop kan er op een gedeelte van het terrein nu al ruimte voor flexwoningen worden vrijgemaakt. Om er achter te komen of de gemeentewerf inderdaad geschikt is, starten binnenkort onderzoeken naar de technische en financiële haalbaarheid. 

De gemeente betrekt omwonenden in een vroeg stadium bij de plannen

Omwonenden ontvangen nog deze week een brief over het onderzoek naar de technische haalbaarheid. Zodra er meer duidelijkheid is, zijn de direct omwonenden, maar ook niet-direct omwonenden van harte welkom om mee te praten over de plannen. 

Waarom zijn flexwoningen nodig?

De druk op de woningmarkt is hoog, want veel inwoners wachten al erg lang op een woning. Of het nu gaat om starters, mensen die met spoed een woning zoeken of mensen die het recht hebben gekregen om in Nederland te mogen blijven. Wijk bij Duurstede wil de druk het hoofd bieden met flexwoningen. Dit type woning is sneller te realiseren dan andere nieuwbouwwoningen.

Flexwoningen zijn kleine, complete woningen met een tijdelijk karakter

Een voorbijganger ziet niet meteen of er woningen of flexwoningen staan. Bij flexwoningen denken veel mensen aan containers of zielloze noodvoorzieningen. Maar die tijd is al lang voorbij. Het zijn kleine woningen met een luxe, duurzame uitstraling en een lange levensduur. Omdat ze makkelijk te verplaatsen zijn, hebben de woningen een tijdelijk karakter. Het is de bedoeling dat deze woningen 10 tot 15 jaar op de twee locaties blijven staan. 

Meer weten over flexwoningen in onze gemeente?

Kijk dan op onze website bij de veel gestelde vragen.