Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Geef uw mening: zonnevelden in het landschap van Wijk bij Duurstede!

13-05-2019

De gemeente Wijk bij Duurstede stelt op dit moment beleid op voor zonnevelden: onder welke voorwaarden mogen zonnevelden worden aangelegd in de gemeente? Er zijn al verschillende voorwaarden vanuit wetten en vastgesteld beleid, bijvoorbeeld op het gebied van natuur en archeologie. U kunt dit concept beleid voor zonnevelden inzien op de website Zonnevelden Wijk bij Duurstede

Graag horen we de mening van inwoners en bedrijven in de gemeente Wijk bij Duurstede. Via deze vragenlijst en tijdens de gespreksavond over zonnevelden op 28 mei kunt u uw mening geven.

Waarom beleid voor zonnevelden?

In het collegeprogramma 2018-2022 is de ambitie opgenomen om 16% duurzame energie op te wekken. Ook wil de gemeente in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn. De eerste stap is om energie te besparen. Een volgende stap is om de daken vol te leggen met zonnepanelen. Hiermee kan ongeveer 20-25% van het totale energieverbruik duurzaam worden opgewekt. Daarom is het nodig om ook op andere manieren duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld via zonnevelden. 

Een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen voor een zonneveld. Om te kunnen bepalen waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Het liefste richt iedere initiatiefnemer zich op een gebied waar zonnevelden het beste passen. Ook wil de gemeente vastleggen dat mensen die er omheen wonen inspraak hebben in de manier waarop zonnevelden in het landschap worden aangelegd. En dat inwoners dus ook voordeel kunnen hebben van een zonneveld.

Geef uw mening

U kunt uw mening op de volgende manieren geven:

  • Via de online vragenlijst op de website van Zonnevelden Wijk bij Duurstede
    U kunt de vragenlijst invullen t/m 26 mei 2019
  • Tijdens de gespreksavond op dinsdag 28 mei 2019: zonnevelden in onze gemeente, waar passen ze wel en waar liever niet, onder welke voorwaarden?
    Inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur, Huis van de Gemeente

Aanmelden voor gespreksavond

Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk. Graag vóór 26 mei per mail aanmelden bij Mieke Berrens: m.berrens@wijkbijduurstede.nl.

Wat is een zonneveld?

Zonnevelden zijn gebieden met zonnepanelen bijvoorbeeld op een braakliggend terrein of in een weiland. De zonnepanelen liggen dus niet op een dak maar zijn bevestigd op stellages op de grond. Een zonneveld is één van de manieren om duurzame energie op te wekken. Naast zonnevelden blijft de gemeente ook inzetten op zonnepanelen op daken. Zonnepanelen op daken hebben de voorkeur boven panelen op (waardevolle) grond. Met alleen zon op daken kunnen we maar maximaal 25% van onze energievraag opwekken. Dan gaan we ervan uit dat we ook veel energie besparen (40%) én dat alle geschikte daken helemaal vol gelegd worden met zonnepanelen. Om toch het doel van Klimaatneutraal in 2030 te halen, verkent de gemeente onder andere in welke gebieden er zonnevelden in te passen zijn en hoe groot die dan mogen zijn.

Zonnevelden