Gemeente en Volksbelang werken samen aan wonen

Gemeente en Volksbelang werken samen aan vitaal, toekomstbestendig wonen

Het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede heeft eind vorig jaar prestatieafspraken gemaakt met woningstichting Volksbelang en huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV). Het college heeft deze afspraken nu verder met Volksbelang en de HBV uitgewerkt. De afspraken gaan over het wonen in onze gemeente. De woonvisie vormt daarbij de basis: elke prestatieafspraak draagt bij aan de doelen en ambities hiervan de woonvisie.

Beide organisaties willen samen ontwikkelingen op woongebied starten

Dat staat gepland in het komende jaar. Zowel voor huurders als voor huiseigenaren. Wethouder Jeroen Brouwer geeft uitleg: ‘We weten nu beiden helder wat we dit jaar gaan doen en hoe we controleren of we die doelen hebben gehaald. Ik heb er alle vertrouwen in, dat de gemaakte afspraken voor beide partijen goed uitpakken. En dus uiteindelijk voor onze inwoners, om wie het draait,’ aldus de wethouder. ‘Onze gemeente, Volksbelang en de huurdersvertegenwoordiging kunnen elkaar nu aan de jas trekken als een van ons de gestelde doelen en ambities van de woonvisie uit het oog dreigt te verliezen.’

Het college en de gemeenteraad hebben twee doelen uit de woonvisie vastgesteld

Het eerste doel gaat over toekomstbestendig wonen: het aanbod van woningen moet beter aansluiten op de vraag naar woningen.
Het tweede doel gaat over het op peil houden van de vitaliteit van de gemeente: de gemeente wil meer huizen bouwen over een langere periode, om hetzelfde aantal inwoners onderdak en een prettige woonomgeving  te kunnen geven. Zo blijft de gemeente vitaal. Hierover is overleg met de provincie. ‘In dit kader’, zegt wethouder Brouwer, ‘kijken we met Volksbelang naar de mogelijkheden om samen 300 extra woningen te bouwen.’

De prestatieafspraken werken toe naar die doelen

De onderstaande afspraken helpen het meest daaraan:

  • 47 woningen aan de Karel Martelstraat in Wijk bij Duurstede zijn alleen voor senioren bestemd (doel 1);
  • De gemeente en Volksbelang ‘ruilen’ twee locaties. Het gaat om de plek waar de flat aan de Dirk Fockstraat staat en om de Wijkhuislocatie. Gemeente en Volksbelang ontwikkelen nog dit jaar de twee locaties. Op de plek van het Wijkhuis komen dan 40 woningen te staan (doel 1 en 2);
  • Volksbelang onderzoekt of grote appartementen (van 5 of 6 kamers) in de flats aan de Romeinenbaan gesplitst kunnen worden. Zo zouden kleinere appartementen kunnen ontstaan, die beter inspelen op de vraag naar woningen voor kleine gezinnen of alleenstaanden (doel 1 en 2). Dit jaar wordt duidelijk of het idee haalbaar is. Zowel financieel als technisch gezien.

Er zijn ook afspraken gemaakt en uitgewerkt over de manier waarop we de doelen samen met de inwoners van Wijk bij Duurstede gaan bereiken, zoals de duurzaamheidscampagne en Gouden Gemeenschap. Volksbelang gaat met (toekomstige) huurders in gesprek over de nieuwe woningen op de Wijkhuislocatie. En zowel gemeente als HBV als Volksbelang werken mee aan een duurzaam Wijk bij Duurstede in 2030. Want woningen en inwoners kunnen een grote bijdrage leveren aan een energie-neutrale gemeente. 

De afspraken hebben met elkaar te maken en dragen samen bij aan het realiseren van de doelen uit de woonvisie. 

Logo Volksbelang en gemeente