Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem

Het zorgt voor onveiligheid en overlast en gaat vaak gepaard met onderdrukking en geweld. Voorbeelden zijn dagelijks in het nieuws te vinden. Zoals bijvoorbeeld brandgevaar door hennepteelt en uitbuiting door mensenhandel. Criminelen maken hierbij misbruik van legale voorzieningen. Dat tolereren we niet. De gemeente werkt daarom nauw samen met de politie en Meld Misdaad Anoniem. De bestrijding van ondermijning is één van de prioriteiten uit de Veiligheidsstrategie 2019-2022.

Video uitleg ondermijning Youtube
Meer nieuws