Geregistreerde criminaliteit bleef gelijk, overlast daalde in 2023

De totaal geregistreerde criminaliteit in de gemeente Wijk bij Duurstede bleef in 2023 gelijk aan 2022. Dat is gunstiger dan de regionale ontwikkeling in Midden-Nederland, waar een lichte stijging te zien is. Het aantal meldingen van overlast door personen met onbegrepen gedrag daalde flink. Dit geldt ook voor de meldingen van overlast door jongeren. Daar staat tegenover dat het aantal vernielingen en drugsdelicten steeg. Dit blijkt uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld, opgesteld door het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS). 

Sterke daling geweld en cybercrime

In 2023 waren er minder geweldsmisdrijven (27%) dan in 2022. Wel steeg het aantal meldingen van huiselijk geweld van vijf naar tien stuks. Het aantal registraties van cybercrime liep met 32% terug. “Wijk bij Duurstede is gelukkig nog steeds één van de veiligste gemeenten van Utrecht,” zegt burgemeester Iris Meerts. “Maar elk vergrijp blijft er één teveel. Ze hebben grote invloed op slachtoffers.”

Minder overlast door jongeren en mensen met onbegrepen gedrag

Het aantal meldingen van overlast door jongeren daalde met 30% en is daarmee op het laagste niveau sinds 2020. In 2023 waren er daarnaast minder meldingen van overlast door personen met onbegrepen gedrag: een daling van 47%. Dit valt op, omdat in de regio de overlastregistraties met 7% stegen. Burgemeester Iris Meerts legt die lokale daling uit. “Dit komt mede door de structurele inzet van de politie en de gemeente op mensen over wie we ons zorgen maken. Een klein aantal mensen kan voor veel meldingen zorgen. Woont zo iemand hier niet meer, dan zie je dat terug in de overlastmeldingen.”

Stijging van veelvoorkomende criminaliteit en drugsdelicten

In de gemeente was -net als in het hele land- vorig jaar een stijging te zien van het aantal brom-, snor-, en fietsdiefstallen (+47%). Het toegenomen aantal elektrische fietsen in onze gemeente speelt hier een grote rol bij. U kunt diefstal voorkomen door uw fiets verankerd op slot en in het zicht te zetten. Ook het aantal vernielingen en inbraken groeide, evenals drugsdelicten (drugshandel of -bezit).

Uitleg voor grote stijgingen en dalingen 

Wijk bij Duurstede heeft als kleinere gemeente over het algemeen lagere criminaliteits- en overlastcijfers. Daardoor zijn procentuele stijgingen en dalingen snel groot. 
Het veiligheidsbeeld is gebaseerd op het aantal geregistreerde misdrijven. Dit kan verschillen van het aantal werkelijk gepleegde misdrijven, omdat bijvoorbeeld niet altijd aangifte wordt gedaan.

Let op de (digitale) gevaren

Niemand wil slachtoffer worden van een misdrijf, ook niet van digitale. De impact van digitale criminaliteit is vaak groter dan u denkt. Wees u daarom bewust van de gevaren, óók in de digitale wereld. U kunt daar zelf veel aan doen. Kijk voor tips hierover op onze website. En doe aangifte, zodat we (cyber) oplichters op het spoor komen en aan kunnen pakken.

Veiligheid creëren we samen

U bent de ‘ogen en oren in de wijk’ en u kunt opvallende zaken vaak beter signaleren dan de gemeente of de politie. Ziet of merkt u iets waarover u niet gerust bent? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 0343 595 595. Bij spoedeisende zaken belt u de politie via 112. Is er geen spoed, maar heeft u wel de politie nodig? Bel dan 0900 8844.

Meld Misdaad Anoniem

We blijven alert op zaken die onze veiligheid en de rechtsstaat ondermijnen. De gemeente Wijk bij Duurstede werkt samen met Meld Misdaad Anoniem. Iedereen kan hier anoniem een melding doen. Bijvoorbeeld over hennepteelt, illegaal vuurwerk, drugslabs, illegale prostitutie, fraude, onverklaarbaar vermogen of andere vermoedens van criminaliteit. 

Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via telefoonnummer 0800 7000 (maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 22.00 uur/weekenden en feestdagen: 9.00 tot 17.00 uur.) Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op de website Meld misdaad anoniem. Meld Misdaad Anoniem is ook écht anoniem.