Het Beeldkwaliteitsplan Sterke Lekdijk is klaar

De Lekdijk moet ook in de toekomst veilig blijven. Daarom versterkt het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) de volgende jaren de Lekdijk van Amerongen tot Schoonhoven. Dit heet het project Sterke Lekdijk. 

De ruimte bovenop de dijk komt er hierbij anders uit te zien. Zeven gemeenten, provincie Utrecht, Staatsbosbeheer en het HDSR werken hieraan samen. 

Het ontwerp van de ruimte op de dijk moet passen binnen de rijke dijkgeschiedenis en het landschap er omheen. Ook moet het passen bij het gebruik van deze tijd. Om dat te bereiken, gingen de 10 partijen in 2020 samen akkoord met de ‘Visie Mobiliteit en Recreatie Sterke Lekdijk’. 

Deze visie is uitgewerkt in een beeldkwaliteitsplan. Daarin staat hoe de dijk en de directe omgeving er straks uit komen te zien. U leest meer over het Beeldkwaliteitsplan Sterke Lekdijk op de website van HDSR.

Website HDSR Direct naar het beeldkwaliteitsplan (pdf, 13 MB)