Het vervolg van het project Bosscherwaarden-Lunenburgerwaard

Het plan voor het ontgrondings- en natuurontwikkelingsproject Bosscherwaarden loopt al veel jaren. 

Vanuit verschillende nieuwe ideeën rond de rivier ging de gemeenteraad in 2008 akkoord met de Visie Het Rivierfront. Een belangrijk doel van de visie is het versterken van de relatie tussen de stad en de rivier met zijn uiterwaarden. Het gaat hierbij om het aanleggen van beleefbare natuur in de uiterwaarden (Gravenbol). Ook gaat het om het dichter bij de stad brengen van de recreatievoorzieningen. Dat betekent het verplaatsen van de oeverrecreatie van de Gravenbol richting Wijk bij Duurstede. Dit alles kreeg de projectnaam Lunenburgerwaard. 

Eén project

De verplaatsing van oeverrecreatie naar de stad en de natuurinrichting op de Gravenbol verbindt de gemeente nu aan het project Bosscherwaarden. De projecten Bosscherwaarden en Lunenburgerwaard worden dus samen één project. 

Voor dit project stelt de gemeente nu gezamenlijk gedragen kaders op. De gemeenteraad bespreekt die daarna. Door de grootte van het project overlegt de gemeente met de provincie over samenwerking bij deze opgave.
Het college heeft de raad hierover geïnformeerd.

Raadsmemo