Inname niet geregistreerde containers (kliko's)

Tegelijk met de invoering van de (oranje) PMD-containers zijn de minicontainers (kliko’s) in Wijk bij Duurstede voorzien van een registratiechip en een adressticker. Bij controles is gebleken dat er nog steeds ongeregistreerde containers in omloop zijn. Op verschillende manieren heeft de gemeente bewoners gevraagd deze container alsnog een registratiechip en adressticker te laten geven.

Na de zomervakantie worden de controles geïntensiveerd en worden niet geregistreerde containers direct ingenomen, nadat ze geleegd zijn. U kunt uw niet geregistreerde container aanmelden of een extra container aanvragen. Een extra container voor GFT of PMD is gratis; voor een extra container voor Restafval betaalt u een toeslag op de afvalstoffenheffing van € 96 per jaar. U kunt hiervoor terecht bij de containerinformatielijn 0800-333 66 99. 

Levering extra GFT container

Er zijn inmiddels 240 extra GFT containers aangevraagd. De gemeente heeft deze niet allemaal op voorraad. Wij doen onze uiterste best om de aangevraagde containers zo snel mogelijk te leveren.