Je ziet het niet, maar het is er wel…

Herst/winters vuurtje stoken met minder rook- en geuroverlast

Nu het weer het stookseizoen is, gaan overal de houtkachels en open haarden weer aan. Wanneer u in huis uw houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van uzelf en anderen in uw omgeving opleveren. Ook wanneer u de rook niet meer ziet.

Hout stoken veroorzaakt naast geuroverlast, ook schadelijke stoffen zoals fijnstof, PAK’s, benzeen en koolmonoxide. Dat is voor niemand gezond, maar kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen kunnen er extra last van hebben. Hoeveel schadelijke stoffen er vrijkomen, hangt af van de manier waarop je stookt.

Stook daarom liever niet of zo min mogelijk

Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel of open haard aansteken? U kunt de hoeveelheid schadelijke stoffen verminderen met de manier waarop u hout stookt.

  • Gebruik bijvoorbeeld hout met een vochtpercentage tussen 15-20% voor een optimale verbranding. Hoe optimaler het hout verbrandt, hoe minder uitstoot van schadelijke stoffen.
  • Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen. Bij windstil of mistig weer kunt u de houtkachel, pelletkachel of open haard dus beter uitlaten. Kijk daarom altijd op de website van Stookwijzer voordat u gaat stoken en stook nooit bij een stookalert.

Wist u dat:

  • ongeveer 1 op de 3 Nederlanders last heeft van houtstook? Dit gaat vooral over geuroverlast, irritaties van ogen en luchtwegen en het dicht moeten laten van ramen en ventilatieroosters.
  • blootstelling aan houtrook directe klachten van de luchtwegen kan geven zoals hoesten, benauwdheid (kortademigheid) en kan leiden tot extra medicijngebruik? Daarnaast zijn er aanwijzingen dat blootstelling aan houtrook leidt tot meer ziekenhuisopnamen voor hart- en vaataandoeningen.
  • rook via ramen en ventilatieroosters bij de buren kan binnendringen?
  • het verboden is om afval of geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden? Bij verbranding ervan komen zware metalen vrij.
  • open vuurplaatsen, zoals een vuurkorf en open haard ook in de winter voor overlast zorgen?