Leningen voor starters: infoavond op 6 maart om 19.00 uur in het Huis van de Gemeente

Op 20 februari 2018 heeft de gemeenteraad de Verordening Starterslening 2018 vastgesteld. Hierdoor krijgen starters/jongeren meer mogelijkheden om een woning te kopen. ‘Met een zogenaamde starterslening kunnen Wijkse jongeren, die voor de eerste keer een woning willen kopen, onder gunstige voorwaarden een hypotheek krijgen. Dit zorgt ervoor dat woningen die nu voor deze groep net te duur zijn, nu wel betaalbaar worden,’ meldt Jeroen Brouwer (wethouder Volkshuisvesting).

Brouwer is trots op dit resultaat: “Alle politieke partijen willen graag onze jongeren behouden voor de gemeente. Op de bijeenkomst die wij eind vorig jaar hebben gehouden geven zij zelf aan hier graag te willen blijven. Nu startersleningen in Wijk bij Duurstede weer mogelijk zijn, hopen we hen te helpen om voor hen passende woningen te vinden.’

Woningbouw komt op gang

Vanaf 1 maart kan de gemeente aanvragen voor startersleningen in behandeling nemen. De mogelijkheden komen wat de wethouder betreft op een goed moment. Over een aantal maanden begint een ontwikkelaar met de bouw van 22 rug-aan-rug woningen aan de Dirk Fockstraat. ‘Deze gaan rond 1 maart in de verkoop. De woningen die we met dit project willen gaan realiseren, zijn juist bedoeld voor starters en jongeren. Met dit één-tweetje hoop ik dat jongeren hun woonwensen echt in vervulling zien gaan”, legt Brouwer uit.

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt

Met het vaststellen van dit beleid heeft de raad tegelijk ook budget, 500.000 euro, vrij gemaakt op basis waarvan de leningen verstrekt kunnen worden. Er kunnen minimaal zo’n 15 leningen verstrekt worden. Wethouder Brouwer roept jongeren op gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden, die starterslening biedt. ‘Op 6 maart houden we een avond voor jongeren, waar ook een financieel adviseur langs komt. Wellicht kunnen ze hier vragen komen stellen.’

De gemeente zal daarbij eerst toetsen of de aanvrager aan de criteria voldoet. Zo is er een leeftijdsgrens van 35 jaar, moeten aanvragers geboren zijn in de gemeente, of hier van de laatste tien jaar er minstens zes hebben gewoond. En ze moeten alles natuurlijk financieel wel aan kunnen. De gemeente stuurt de aanvraag bij een akkoord dor naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Via de website van de gemeente en via de website van SVN kunnen geïnteresseerden meer informatie inwinnen. Hier valt ook te zien wat er voor nodig is om een aanvraag in te dienen.

Bijeenkomst op 6 maart 2018 om 19.00 uur in het Huis van de Gemeente

Brouwer is enthousiast. Hij begrijpt dat het aanvragen van startersleningen nogal bureaucratisch overkomt. ‘We willen dit graag goed uitleggen. Op 6 maart 2018 zullen we onder andere hierom een netwerkbijeenkomst houden bedoeld voor jongeren en hun woonwensen. Ook andere partijen die met wonen te maken hebben, zoals makelaars en ontwikkelaars, zullen we uitnodigen. We zullen in ieder geval de tijd nemen om toe te lichten wat er allemaal komt kijken bij het aanvragen van een starterslening. De bijeenkomst is vooral bedoeld om op persoonlijk niveau nieuwe energie te creëren in de Wijkse woningmarkt”.

Meer vragen kunnen gesteld worden aan Robin Wouters, via e-mail: rwouters@wijkbijduurstede.nl.