MaaiMeiNiet!

Voor de natuur is het beter als we minder maaien. Om daar aandacht voor te vragen introduceren de Bijenstichting, Flora van Nederland en Stichting Steenbreek de campagne - MaaiMeiNiet- . Onze gemeente wil hier graag aan bijdragen. Wij kiezen er daarom voor om het bermengras niet te maaien. Hierdoor komen er meerdere soorten kruiden in te staan. Dit is goed voor diverse insecten zoals bijen en vlinders. We houden wel rekening met de verkeersveiligheid en gebruik van de openbare bankjes.

Vanaf 20 mei starten we daarom met maaien van zichthoeken (de bermen bij kruispunten) en om bankjes en picknickbanken die in de bermen staan. Ook blijven wij de gazons maaien, omdat door de gemeenteraad is vastgesteld dat deze moeten voldoen aan de beeldkwaliteit.

Ook zijn grasvelden niet net zo waardevol als de bermen, voor de biodiversiteit. Omdat grasvelden anders gebruikt worden en daardoor vaker gemaaid moeten worden.

Buitengebied Meer informatie over MaaiMeiNiet!