Meer fietsveiligheid door verwijderen en verbeteren paaltjes

De gemeente Wijk bij Duurstede is gestart met het weghalen van onnodige fietspaaltjes. Er zijn wel plekken waar de fietspaaltjes echt nodig zijn. Hier plaats de gemeente paaltjes die goed zichtbaar zijn. Deze paaltjes buigen mee als een fietser er tegenaan botst. 

Het doel is om de veiligheid voor fietsers te vergroten

Een aanrijding met een paaltje kan voor (ernstig) letsel zorgen. Vaak gaat het om betonnen en stalen paaltjes, die bovendien niet altijd goed te zien zijn. Wethouder Hans Buijtelaar (verkeer) legt uit: ‘We willen alleen paaltjes overhouden op locaties waar ze écht noodzakelijk zijn. Op plekken waar ze wel nodig zijn, komen reflecterende paaltjes te staan. Om de paaltjes extra op te laten vallen, liggen er straks ribbels in de weg. Als een fietser er toch tegenaan rijdt, dan buigt het paaltje mee. Onze gemeente wordt zo een stuk fietsveiliger.’

Eerst hield de gemeente een inventarisatie

De gemeente heeft samen met een verkeerskundig bureau de afgelopen tijd alle paaltjes in de gemeente geïnventariseerd. Per paaltje maakte de gemeente de afweging of deze noodzakelijk is en of de huidige inrichting veilig genoeg is.

Voor het einde van het jaar is het werk klaar

Voor het einde van 2023 zijn fietspaaltjes in de gemeente òf vervangen door zichtbare, buigzame paaltjes, òf weggehaald. In totaal verdwijnen er ruim 200 fietspaaltjes in de gemeente.