Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Meer grip op de kosten in het sociaal domein

24-06-2020

De gemeenteraad is dinsdag 23 juni bijgepraat over de zorgtaken van de gemeente; Jeugdhulp en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze taken leidden in 2017 tot grote tekorten, daarom is toen een project gestart om meer grip te krijgen op de kosten. De zorgtaken zijn er onder meer op gericht om kwetsbare inwoners van alle leeftijden in staat te stellen zo goed en lang mogelijk thuis te wonen en kinderen kansrijk op te laten groeien. De gemeente doet dat niet alleen: ook de medische zorg (huisartsen) en andere zorgpartijen dragen daaraan bij. Een belangrijke rol hierin wordt ook vervuld door mantel- en respijtzorgers en vrijwilligers. 

Meer kinderen blijven thuis wonen, volwassenen hebben meer ondersteuning nodig

De raad wil graag op de hoogte blijven hoe de uitvoering van deze zorgtaken verloopt. Er gaat tenslotte veel gemeentelijk geld in om. Was enkele jaren geleden sprake van hoge tekorten op met name de Jeugdzorg, uit de jaarrekening over 2019 blijkt dat er meer grip ontstaan is op de zorgtaken. De kosten bleven binnen de begroting, minder kinderen werden opgenomen voor jeugdhulp, meer kinderen konden thuis blijven met de nodige ondersteuning.
Voor volwassenen geldt dat het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft inderdaad groeit. Dat komt voor een groot deel omdat er steeds meer oudere inwoners in de gemeente Wijk bij Duurstede wonen. Maar vergeleken met Nederland als totaal zijn er in Wijk meer mensen die het op eigen kracht prima redden.

Zorgen om bijdrage vanuit Rijk

De gemeente heeft helaas geen grip op de bijdrage vanuit het Rijk. Nu al is bekend dat kleine gemeenten vanaf 2021 veel minder geld van het Rijk zullen ontvangen voor de zorgtaken. De gemeente blijft zich er voor sterk maken dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, die ook krijgen. Wijk bij Duurstede heeft samen met gemeenten in de provincie protest aangetekend bij het Rijk tegen de korting.