Met ingang van 1 oktober 2021 kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de Tozo regeling

Wel bestaat er de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een beroep te doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. In het onderstaande interview met onze Bbz-consulent Dennis van den Broek leest u wat de Bbz-regeling inhoudt.

Interview met Dennis van den Broek Meer informatie staat op de RSD website

Neem voor vragen contact op met het ondernemersteam van de RSD

Bel met 030-692 95 00 of mail naar: ondernemersteam@rsdkrh.nl
Meer nieuws