Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Nieuw besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

06-09-2019

Als na uitvoerig onderzoek blijkt dat een persoon niet meer op het adres woont waar hij/zij in de BRP staat ingeschreven nemen Burgemeester en wethouders het besluit om deze persoon uit te schrijven uit de BRP. Uitschrijving vindt plaats met als reden: verblijfplaats onbekend, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP. Meer informatie over het nieuw genomen besluit.