Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2023

De nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente trok veel inwoners en ondernemers. Burgemeester Iris Meerts hield een nieuwjaarstoespraak met daarin een terug- en vooruitblik.

Stadsdichter André van Zwieten droeg een gedicht voor, waarbij inwoners uit alle delen van de wereld in hun moedertaal ‘geluk en vrede’ uitspraken.