Onderhoud bermen, sloten en geulen tot november

Gebr. de Ronde is een aannemersbedrijf op het gebied van straatwerk en groenvoorzieningen. Ze maaien voor de gemeente Wijk bij Duurstede de bermen, sloten en geulen.

Het is onze taak om op verschillende plekken de bermen te onderhouden. Hierbij houden we rekening met de leefomgeving van planten en dieren. Dit betekent dat we ‘ecologisch maaien’. Bij dit type beheer denken we na over de wijze van uitvoering. Ook over de gevolgen die deze werkzaamheden hebben op de natuur. Dit met als doel de biodiversiteit (planten en dieren) in de bermen te vergroten. De bloemen bloeien dan langer door en hiermee verlengen we de totale bloeitijd.

Wat is het doel van dit maaibeleid?

Ecologisch maaien houdt bijvoorbeeld in dat we kiezen om bepaalde locaties minder vaak te maaien. Of op een andere wijze of juist op een later moment te maaien. Bijvoorbeeld na het bloeien van de bloemen. Soms maaien we op plekken de bloemen wel af. Op deze plekken gebruiken we speciale zaadmengsels. We maaien de bloemen af, zodat de bloemen uiteindelijk nog een keer gaan groeien.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn eind juni begonnen en lopen door tot november. We kunnen niet op alle plekken ecologisch maaien, omdat dit niet overal veilig en functioneel is. Denk bijvoorbeeld aan bermen in de buurt van kruisingen. De gemeente stelt in overleg met Gebr. de Ronde vast op welke locaties het ecologisch maaien mogelijk is. Hierdoor komt de veiligheid van weggebruikers niet in het gedrang.

Heeft u er hinder van?

Helaas kunnen wij u niet beloven dat u niks merkt van de werkzaamheden. Wel beloven wij u dat wij de overlast voor u te beperken. 

Wilt u contact?

Heeft u toch een klacht? Of heeft u vragen of ideeën? Dan horen wij dat graag! U bereikt Gebr. de Ronde op 0345-501770. Mailen kan ook naar: info@gebrderonde.nl