Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Onderhoud parkeerplaatsen Noormannenstraat en Merovingersstraat

11-09-2019

De gemeente Wijk bij Duurstede gaat onderhoud uitvoeren aan de parkeerplaatsen langs de Noormannenstraat en de Merovingersstraat. Ook wordt de inrichting van de speeltuin tussen beide straten vernieuwd.

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Parkeerplaatsen

Bij de aanleg van de wijk is er ongeveer om de twee parkeerplaatsen een boom geplant. De bomen geven inmiddels aardig wat hinder. Zo is het lastig inparkeren zonder de boom te raken. Ook zijn de voedingstoffen in de bodem ‘op’ waardoor de bomen steeds verder wortelen. Hierdoor wordt de bestrating omhoog gedrukt. Dit levert struikelgevaar op en veel terugkerende herstelkosten. De conditie van de bomen neemt door het aanrijden en tekort aan voedingsstoffen steeds verder af.

We gaan de parkeerplaatsen opnieuw bestraten en planten drie bomen terug per parkeerstrook. Een boom aan het begin van de parkeerstrook, één in het midden en een boom aan het einde van de parkeerstrook. De bodem wordt verbeterd en ze krijgen meer ruimte rondom de stam, om regenwater op te vangen.

Speeltuin

De speeltoestellen in de speeltuin zijn verouderd en moeten deels vervangen worden. Ook het groen en bestrating zijn toe aan vervanging. Doel is om van de speeltuin weer een toekomstbestendige ruimte te maken voor jong en oud.

Doorsteek Noormannenstraat Pingsdorfhof

Er staan nu tegen de Noormannenstraat aan sluishekjes om snel fietsen over het trottoir te voorkomen. De trottoirband is daar ook erg hoog. Gevolg is dat de doorsteek erg lastig is voor rolstoelen, kinderwagens etc. We gaan de toegankelijkheid voor alle gebruikers verbeteren. 

Planning

De werkzaamheden waren ingepland voor half november 2019. Maar vanwege de landelijk verscherpte toezicht op PFAS is de planning uitgesteld naar maart 2020.

Te verwachten hinder  

De te verwachte hinder tijdens de werkzaamheden zal beperkt zijn. U kunt alleen een paar dagen uw auto niet op de parkeerplaats neerzetten. Dit wordt vooraf goed aangegeven met verkeersborden. De geluidshinder tijdens de werkzaamheden zal beperkt zijn. 

Input informatieavond bewoners 29 augustus 2019

We vinden het erg belangrijk om alle plannen goed met de bewoners en belanghebbenden door te nemen. Hoewel de basisinrichting hetzelfde blijft, kunnen op detail veel verbeteringen worden gerealiseerd. Daarom heeft de gemeente op 29 augustus 2019 een informatieavond op locatie georganiseerd. We hebben veel vragen, opmerkingen en tips gekregen die we goed kunnen gebruiken! Een deel van de vragen hebben we samengevat.

Parkeerplaatsen

Er komen wel veel minder bomen terug dan er nu staan.

 • Antwoord: Dat klopt, maar het is een compromis tussen geen bomen en bomen met voldoende ruimte voor de toekomst. Drie bomen per parkeerstrook houdt het groene beeld van de straat in stand.

Komen er bomen die over een paar jaar enorm zijn?

 • Antwoord: Nee, de gemeente plant bomen die beperkt van omvang zijn als ze volwassen zijn. 

Blijft het aantal parkeerplaatsen hetzelfde?

 • Antwoord: Ja, de hoeveelheid parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

Kan er in de bocht bij de speeltuin een parkeervak komen, zodat er niet meer in de bocht wordt geparkeerd?

 • Antwoord: Ja, de gemeente neemt dit idee over en maakt daar een parkeervak.

Speeltuin 

Komen er weer hoge struiken te staan?

 • Antwoord: Nee, de gemeente plant de vakken in met laagblijvende struiken.

Op het bankje dicht bij de tuinen zitten af en toe jongeren die best luidruchtig kunnen zijn.

 • Antwoord gemeente: De gemeente neemt het voorstel van diverse bewoners over en plaatst het bankje aan de zijde van de Merovingersstraat.

Af en toe rijden er fietsers etc. over het voetpad langs de speeltuin. Kunnen er sluishekjes komen?

 • Antwoord: Nee, de gemeente wil de toegankelijkheid voor alle doelgroepen, zoals minder validen en mensen met een kinderwagen, behouden. Op dit stuk stoep kan men niet hard rijden, omdat het maar een heel klein stukje is. Daarmee zullen sluishekjes geen of zeer weinig toegevoegde waarde hebben.

De twee grote bomen worden gekapt, waarom?

 • Antwoord: De bomen zijn erg hoog en veroorzaken veel hinder voor bestrating van de gemeente en de direct aanwonenden. Er worden nieuwe bomen geplant en er komt veel groen. De groene uitstraling blijft behouden.

Er staat in de speeltuin nu best veel onkruid.

 • Antwoord: Dat klopt, hier gaat de gemeente iets aan doen. 

Speelvoorzieningen, informatie van de aanwezige bewoners:

 • gezinnen met kinderen 0 – 6 jaar:  14 stemmen
 • gezinnen met kinderen 6 – 12 jaar:  11 stemmen
 • gezinnen met kinderen > 12 jaar:  2 stemmen

Wensen Toestellen:

 • Klimklautertoestel, dit is een 'must', wordt heel veel gebruikt;
 • bestaande hondenwip;
 • schommel;
 • duizel met stoeltjes;
 • knikkerpotjes;
 • huisje;
 • boombank;
 • nieuwe afvalbak.

Doorsteek Noormannenstraat Pingsdorfhof

Het achterpad dat parallel loopt aan de Merovingersstraat is heel lang en breed, wat uitnodigt om er te fietsen etc.. Kan daar iets aan gedaan worden?

 • Antwoord: De gemeente gaat opzoek naar een passende oplossing om het minder aantrekkelijk te maken om te fietsen / de snelheid te verminderen.

Heeft u nog vragen, tips of opmerkingen?

De gemeente hoort deze graag! De tekeningen en opdracht voor de aannemer worden in september 2019 gemaakt. Heeft u vragen, opmerkingen of tips, dan horen wij die graag voor 1 oktober 2019.   

Kaartje onderhoud Noormannenstraat en Merovingersstraat