Ondertekening intentieverklaring voor 300 betaalbare woningen

Woningstichting Volksbelang en gemeente Wijk bij Duurstede zetten zich in voor 300 betaalbare woningen

Verdeeld over de drie kernen, zijn er de afgelopen jaren honderden woningen aan de Wijkse woningvoorraad toegevoegd. Hoewel rond de dertig procent hiervan in de sociale huursector zat, willen Woningstichting Volksbelang en de gemeente Wijk bij Duurstede nog meer stappen zetten. “Het is voor ons de eerste stap om in de nabije toekomst gezamenlijk nog meer in te zetten op betaalbare huurwoningen”, leggen Batian Nieuwerth (directeur-bestuurder Volksbelang) en Jeroen Brouwer (wethouder Volkshuisvesting) uit.

Ondanks crisis toch woningbouw

De economische crisis heeft de laatste jaren de gemeente op vele vlakken pijn gedaan. Op het gebied van woningbouw kende de gemeente Wijk bij Duurstede echter een positieve lijn. “Dankzij een actief grondbeleid, open te staan voor nieuwe initiatieven en door waar het kon zelf de coördinatie in handen te houden, zijn er vanaf 2010 meer dan vijfhonderd woningen bijgekomen. En dat verdeeld over Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede en over bijna alle segmenten”, begint wethouder Jeroen Brouwer.

Veranderende regelgeving

In de sociale huursector hadden de corporaties, zoals Volksbelang, de laatste jaren wel last van veranderende regelgeving, zoals de verhuurdersheffing. “Wij zijn de afgelopen jaren door de instanties gedwongen om vooral huizen te verkopen en konden daardoor niet altijd de nieuwbouw plegen, zoals we dat wilden. Dat is voor een corporatie natuurlijk enorm vervelend”, aldus Batian Nieuwerth, directeur-bestuurder van Volksbelang.

Meer mogelijkheden om te bouwen

Volksbelang zocht en vond in de omgeving een goede strategische partner; Viveste uit Houten. De twee instellingen gaan vanaf 1 januari 2018 op in één organisatie. “Voor de backoffice zaken zullen we gebruik gaan maken van een nieuw gebouw. Maar voor de contacten met onze huurders uit Wijk bij Duurstede en Langbroek houden we gewoon lokaal een kantoor. Voor onze huurders verandert er dus niets. Wel krijgen we zo gezamenlijk meer mogelijkheden om te bouwen in het Kromme Rijngebied, dus in deze gemeente”, legt Batian Nieuwerth uit.

Doel: 300 betaalbare woningen

Omdat ook de gemeente de komende jaren door wil bouwen, besloten de twee om de handen deels ineen te slaan. Zij ondertekenden hiervoor een intentieovereenkomst. De komende vijf à tien jaar zetten de twee bestuurders zich in om driehonderd betaalbare woningen te realiseren.

De overeenkomst past wat hen betreft in de door de gemeenteraad vastgestelde doelen uit de Woonvisie, de regionale doelstelling om te komen tot meer sociale woningbouw en de strategische kaders van Volksbelang. “We gaan in de nabije toekomst de uitgesproken intentie verder uitwerken om te kijken hoe we bij nieuw op te starten woningbouwprojecten hier uitvoering aan kunnen geven ”, eindigt Jeroen Brouwer.

Ondertekening intentieovereenkomst

Op de foto ziet u van links naar rechts: Batian Nieuwerth (Directeur-bestuurder Volksbelang), Jeroen Brouwer (wethouder gemeente Wijk bij Duurstede), Frans-Jozef Snoeks (Directeur-bestuurder Viveste).