Ontwerpbegroting aan raad: financieel sluitend met voldoende weerstand

Gisteren bood het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2023-2026 aan. Hierin staan de plannen en de financiële vertaling voor 2023 tot en met 2026. Wethouder Financiën, Hans Buijtelaar: “Voor de komende jaren hebben we een structureel sluitende begroting met aandacht voor de grote investeringen voor de toekomst. Hiermee is de basis op orde en hebben we voldoende weerstand om tegenslagen op te vangen.” De gemeenteraad neemt op 8 november 2022 een besluit over de begroting. 

Klaar voor de toekomst

“Dit is de eerste ontwerpbegroting die dit nieuwe college opstelt. Het is de inhoudelijke en financiële vertaling van de breed gedragen raadsagenda ‘Samenwerking, Verantwoordelijkheid, Creativiteit’,” vervolgt wethouder Hans Buijtelaar. “Met de ontwerpbegroting die nu wordt gepresenteerd, ligt er een solide financiële basis voor de grote opgaven die op ons af komen. Zoals voldoende en passende woningen en de steun aan inwoners, die niet direct mee kunnen komen of extra zorg nodig hebben. Ook de zorg voor een gezonde en duurzame leefomgeving is belangrijk. Het college kiest ervoor om ook geld opzij te zetten voor de investeringen in onderwijs, onderhoud van gebouwen, de gemeentewerf, duurzaamheid en bereikbaarheid. Verder is er oog voor de sterk gestegen prijzen die het leven van onze inwoners en ondernemers duurder heeft gemaakt. Om die reden kiest het college voor een gematigde verhoging van de OZB die feitelijk beduidend lager is dan de inflatie van dit moment.”

Na de begroting

Als gevolg van Rijksbeleid is 2026 budgettair een lastig jaar. Net als andere Nederlandse gemeenten ontvangt Wijk bij Duurstede dan aanzienlijk minder geld uit het gemeentefonds. Dit zorgt ervoor dat 2026 niet financieel sluitend is. Net als de VNG gaat het college er vanuit dat de regering zal begrijpen dat de gemeenten voldoende financiële ondersteuning nodig hebben om de grote opgaven te kunnen uitvoeren. Het college spreekt de komende periode met de raad, inwoners en deskundigen over de toekomstige opgaven en ambities. De uitkomsten van die gesprekken komen terug in de volgende begroting.

De gemeenteraad beslist over de begroting op dinsdagavond 8 november

Voor de gemeenteraad erover beslist, zijn op woensdagavond 2 november de Algemene Beschouwingen gepland. De week erna op dinsdag 8 november a.s. wordt het besluit over de begroting genomen. Beide bijeenkomsten zijn openbaar, in de raadzaal van het Huis van de Gemeente. Ook zijn ze digitaal te volgen. Op deze website staan ook alle stukken over de begroting.