Ophokplicht pluimvee vanaf oktober 2021

Vanaf 26 oktober 2021 is er voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.

Pluimvee en watervogels afschermen

Kippen

Dit betekent dat dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels (zoals duiven en parkieten) en kippen verplicht zijn hun pluimvee en watervogels af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.

Maak melding van dode wilde vogels

Het is belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels worden gemeld via de website van de Nederlandse Voedesel- en warenautoriteit (NVWA). Voor houders van vogels geldt een meldplicht. Zij moeten melding maken bij de NVWA van uitval van dieren. Hierdoor kunnen besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht komen en wordt het risico op verspreidingen kleiner.

Informatie van de Rijksoverheid
Meer nieuws