Paden Stadspark worden vervangen

Vanaf maandag 23 oktober 2017 wordt er een start gemaakt om het asfalt van de paden in het Stadspark te vervangen door een halfverharding van Grauwacke (gebonden zandsteen).

De bestaande asfaltpaden zijn ernstig beschadigd door wortelopdruk van de bomen die zich langs het pad bevinden. Deze bomen zijn beeldbepalend en gezond. Omdat de bomen gehandhaafd blijven heeft de gemeente gekozen om het asfalt te vervangen door een halfverharding. Daarbij worden de wortels onder het pad afgesneden en verwijderd. Door nu een halfverharding aan te brengen is de eventuele toekomstige wortelopdruk beter beheersbaar. Ook is de aanleg van een halfverharding minder kostbaar.

De werkzaamheden duren ongeveer twee weken en worden uitgevoerd  door de firma V.d. Bijl & Heierman b.v. Tijdens de uitvoering kunnen de paden niet worden gebruikt.

Heeft u vragen?

Bij eventuele vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met Arthur van  Dooijeweert, telefoonnummer: 0343-595 595.