Parkeeronderzoek binnenstad Wijk bij Duurstede en woonwijken

Eind november voeren wij een parkeeronderzoek uit in de binnenstad van Wijk bij Duurstede en de woonwijken hier direct omheen.

Waarom een parkeeronderzoek?

Wij ontvangen regelmatig klachten over parkeeroverlast. Die klachten zijn van bewoners en ondernemers uit de binnenstad en de woonwijken er direct omheen. Bewoners vinden bijvoorbeeld dat zij lastig hun eigen auto vlakbij hun woning kwijt kunnen. Daar staat tegenover dat sommige blauwe zones (zoals het Walplantsoen) niet altijd helemaal vol staan. We willen duidelijkheid krijgen over hoe groot het parkeerprobleem nu echt is. Daarom onderzoeken we dit eind deze maand.

Binnenstadbewoners parkeren ook in de woonwijken om de binnenstad heen

Bewoners van de binnenstad krijgen maximaal één parkeervergunning per huishouden. Een tweede auto
moeten ze daarom buiten de binnenstad parkeren. Met als mogelijk gevolg, dat bewoners in die wijken minder goed hun auto’s daar kwijt kunnen. Daarom nemen we het onderzoeksgebied ruimer dan alleen de binnenstad. Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de Lek, Singel, Hordenweg, Frankenweg, Nieuweweg, Stroband, ‘t Sand en de Kromme Rijn.

Hoe ziet het parkeeronderzoek er uit?

Voor iedere straat brengen we de parkeerdruk in beeld. We vergelijken het aantal geparkeerde auto’s met het aantal parkeerplaatsen. Ook kijken wij waar de auto’s vandaan komen. Op deze manier wordt duidelijk waar een hoge parkeerdruk vandaan komt. We verspreiden dan ook vragenlijsten onder bewoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad. Het doel is een compleet beeld te krijgen van de parkeersituatie in en om de binnenstad.

Het parkeeronderzoek voeren we uit op de volgende momenten:

Een dinsdag of donderdag:

  • tussen 01:00 en 05.00 uur
  • tussen 09.00 en 11.00 uur
  • tussen 14.00 en 16.00 uur

Een vrijdagavond (koopavond):

  • tussen 19.00 en 21.00 uur

Een zaterdag:

  • tussen 14.00 en 16.00 uur
  • tussen 19.00 en 21.00 uur

Wat doen we met de resultaten van het parkeeronderzoek?

Begin 2022 maken wij de resultaten van het parkeeronderzoek bekend en wat we daar mee gaan doen. Dat doen we via de gemeentepagina, onze website en onze social media.

Heeft u nog vragen of ideeën?

We staan altijd open voor goede ideeën die we kunnen verwerken in het parkeeronderzoek. U kunt hierover contact opnemen met Wouter Das via e-mail: w.das@wijkbijduurstede.nl.

Meer nieuws